Begeleiding schoolveiligheidsplan

Begeleiding schoolveiligheidsplan

Wij bieden begeleiding in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Hierbij kunnen wij aandacht geven aan elk mogelijk onderdeel van het schoolveiligheidsplan, zowel degene die betrekking hebben op de sociale veiligheid als die betrekking hebben op de fysieke veiligheid.

Ongeacht de mate van begeleiding die u wenst, vangen wij altijd aan met een Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan. In principe kunt u het daarbij laten, maar u kunt er ook voor kiezen om aan de slag te gaan met ons Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan. Wanneer uw schoolveiligheidsplan daarna voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en sectorbrede afspraken, dan wordt uw school gecertificeerd met het Keurmerk Mijn Veilige School.

Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan
Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan
Keurmerk Mijn Veilige School

Kwaliteitsscan

De Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan stelt vast in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan de 44 wettelijke verplichtingen en de 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Daarnaast wordt vastgesteld in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan 116 best practices die verder bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op school. Hiertoe wordt uw huidige documentatie door één van onze experts nauwkeurig geanalyseerd. U ontvangt hierna een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage waarin voor elk element wordt vermeld, of deze “Aanwezig”, “Deels aanwezig” of “Afwezig” is. Alle deels aanwezige elementen worden voorzien van een nadere toelichting.

Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan

Tijdens het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan wordt u begeleid in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Het is daarbij niet vereist dat u reeds een schoolveiligheidsplan hebt liggen. Wij kunnen ook werken met losse documentatie, zoals bijvoorbeeld met afzonderlijke protocollen.

Samen met u besteden wij aandacht aan 173 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de veiligheid op uw school. Welgeteld 57 van deze elementen betreffen wettelijke verplichtingen en sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Alle overige 116 elementen zijn best practices die verder bijdragen aan het vergroten van de veiligheid op school.

Het optimalisatietraject bestaat in principe uit slechts 3 stappen met daarbij een aantal mogelijkheden tot maatwerk waarmee u veel tijd en moeite kunt besparen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld de beschikking krijgen over ons format schoolveiligheidsplan. Ook kunt u alle werkzaamheden aan ons uitbesteden waar u zelf geen tijd of kunde voor hebt.

Keurmerk Mijn Veilige School

Het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan wordt in principe afgerond met het toekennen van het Keurmerk Mijn Veilige School. Dit Keurmerk Mijn Veilige School wordt toegekend aan scholen van wie het schoolveiligheidsplan voldoet aan alle 44 wettelijke verplichtingen en aan alle 13 sectorbrede afspraken afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan