Basisscan Schoolveiligheidsplan

Basisscan Schoolveiligheidsplan

Onze Basisscan Schoolveiligheidsplan:

  • wordt handmatig en puntsgewijs uitgevoerd door een expert
  • omvat zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid
  • analyseert 57 afzonderlijke elementen
  • resulteert in een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te laten voldoen aan alle 44 wettelijke verplichtingen
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te laten voldoen aan alle 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school

Rapportage

Mijn Veilige School begeleidt scholen in het opstellen en optimaliseren van het schoolveiligheidsplan. Hierbij geven wij aandacht aan 173 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de algehele veiligheid op school. Welgeteld 44 van deze elementen vloeien voort uit verscheidene wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet Veiligheid op school en de daaraan toegevoegde memorie van toelichting. Daarnaast vloeien nog eens 13 elementen voort uit de sectorbrede afspraken van de PO- en de VO-raad zoals men deze kan opmaken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school.

Dankzij onze Basisscan kunt u vaststellen in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan de 44 wettelijke verplichtingen en de 13 sectorbrede afspraken. Hiertoe wordt uw huidige documentatie door één van onze experts nauwkeurig geanalyseerd. U ontvangt hierna een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage waarin voor elk element wordt vermeld, of deze “Aanwezig”, “Deels aanwezig” of “Afwezig” is. Alle deels aanwezige elementen worden voorzien van een nadere toelichting.

Een kwalitatief schoolveiligheidsplan

Wanneer u niet slechts wilt weten in welke mate uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en aan alle sectorbrede afspraken, maar u wilt ook weten in hoeverre uw schoolveiligheidsplan gebruik maakt van best practices, dan kunt u kiezen voor de Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan.

Het Keurmerk Mijn Veilige School

Wanneer uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle 44 wettelijke verplichtingen en aan alle 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school, dan kennen wij aan uw school het Keurmerk Mijn Veilige School toe.