Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan

Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan

Onze Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan:

  • wordt handmatig en puntsgewijs uitgevoerd door een expert
  • omvat de algehele veiligheid, namelijk zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid
  • analyseert 173 afzonderlijke elementen
  • resulteert in een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te laten voldoen aan alle 44 wettelijke verplichtingen (essentieel voor het Keurmerk Mijn Veilige School
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te laten voldoen aan alle 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te optimaliseren met behulp van 116 best practices

Rapportage

Mijn Veilige School begeleidt scholen in het opstellen en optimaliseren van het schoolveiligheidsplan. Hierbij geven wij aandacht aan 173 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de algehele veiligheid op school:

  • 44 elementen vloeien voort uit verscheidene wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet Veiligheid op school en de daaraan toegevoegde memorie van toelichting
  • 13 elementen vloeien voort uit de sectorbrede afspraken van de PO- en de VO-raad
  • 116 elementen betreffen best practices die verder bijdragen aan het vergroten van de algehele veiligheid op school en die het schoolveiligheidsplan bruikbaarder en dus effectiever maken

Dankzij onze Kwaliteitsscan kunt u vaststellen in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan de 44 wettelijke verplichtingen, de 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school en 173 best practices. Hiertoe wordt uw huidige documentatie door één van onze experts nauwkeurig geanalyseerd. U ontvangt hierna een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage waarin voor elk element wordt vermeld, of deze “Aanwezig”, “Deels aanwezig” of “Afwezig” is. Alle deels aanwezige elementen worden voorzien van een nadere toelichting.

Een optimaal schoolveiligheidsplan

Wanneer u niet slechts wilt weten wat de kwaliteit is van uw huidige documentatie, maar u wilt echt komen tot een optimaal schoolveiligheidsplan, dan kunt u beter kiezen voor het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan. Hierna weet u zeker dat uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, dat deze door alle medewerkers gemakkelijk en effectief gebruikt kan worden en dat deze daardoor merkbaar bijdraagt aan de algehele veiligheid op school.

Dit optimalisatietraject vangt altijd aan met de hierboven beschreven Kwaliteitsscan. Uitgaande van de resultaten daarvan, wordt in overleg met u vastgesteld welke documentatie u nog zou willen toevoegen. Deze documentatie kunt u zelf aanleveren of u kunt dit aan ons uitbesteden.

Vervolgens voegen wij alle documentatie voor u samen volgens het door u gewenste format. Dit kan de opzet van uw eigen schoolveiligheidsplan zijn, maar wij kunnen dit ook doen volgens ons eigen format schoolveiligheidsplan.

Het eindresultaat van het Optimalisatietraject is een schoolveiligheidsplan welke is opgesteld volgens het door u gewenste format, welke voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, welke gemakkelijk en effectief kan worden gebruikt door al uw medewerkers en welke optimaal bijdraagt aan de algehele veiligheid op uw school.

Het Keurmerk Mijn Veilige School

Wanneer uw schoolveiligheidsplan blijkt te voldoen aan alle 44 wettelijke verplichtingen, dan kennen wij aan uw school het Keurmerk Mijn Veilige School toe.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan