Cursus Sociale veiligheid op internet

Cursus Sociale veiligheid op internet

Het internet is overal en social media zijn alom aanwezig. Vooral tieners kunnen hierdoor zeer beïnvloed worden. Dit heeft een grote invloed op het onderwijs en op de sociale veiligheid op school. Het is daarom essentieel dat docenten en leerkrachten goed op de hoogte zijn van de online wereld van leerlingen. In het bijzonder binnen het mentoraat kan het een groot verschil maken in hoeverre een mentor in staat is om vervelende online ervaringen van leerlingen te begrijpen en hierover met leerlingen in gesprek te kunnen gaan. Ook is het essentieel dat scholen de veiligheid op internet opnemen in hun veiligheidsbeleid.

Tijdens de workshop van de “Cursus Sociale veiligheid op internet” leert u welke social media het meest populair zijn onder jongeren en welk doel deze social media dienen. Daarnaast raakt u ook bekend met de meest voorkomende risico’s van social media zoals bijvoorbeeld privacyschending, afpersing, cyberpesten, sexting en grooming. Hierbij leert u begrijpen waarom juist tieners zo vatbaar zijn voor dergelijke risico’s. U zult hierdoor in staat worden gesteld om de online wereld van leerlingen dermate goed te begrijpen dat u met hen het gesprek kunt aangaan op een niveau waarbij de leerlingen herkennen dat u hen daadwerkelijk begrijpt. Hierdoor zult u tijdens uw loopbaan vele leerlingen kunnen helpen die tegen online problemen aanlopen die zij niet met anderen kunnen of durven bespreken.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Sociale veiligheid op internet” leert u om pro-actief het gesprek aan te gaan met leerlingen, zoals bijvoorbeeld met een mentorklas. U leert om aan leerlingen voorlichting te geven over privacy en misbruik van gegevens, over sexting, over grooming en over cyberpesten. Daarbij leert u om gebruik te maken van specifieke online bronnen en van ons zelfontwikkelde lesmateriaal. U krijgt dit lesmateriaal mee naar huis om dit in te kunnen zetten tijdens uw voorlichting van leerlingen.

Tijdens de optionele derde workshop van de “Cursus Sociale veiligheid op internet” kan een team van managers en/of docenten tezamen worden begeleid in het formuleren van mogelijk beleid met betrekking tot het omgaan met internet en social media. Hierbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan incidenten die wettelijk verboden zijn. Ook wordt er gekeken naar de samenwerking met ouders en naar de mogelijke rol van verscheidene externe partijen die in specifieke gevallen zouden kunnen worden geraadpleegd of betrokken. Al met al zal deze workshop resulteren in mogelijk beleid wat de school zou kunnen opnemen in het schoolveiligheidsplan.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het bevorderen van de sociale veiligheid op internet.

TitelSociale veiligheid op internet
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Teamleiders
Directie
Duur1, 2 of 3 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert de online wereld van leerlingen goed kennen

U leert over de meest populaire social media bij leerlingen

U leert over de risico’s van deze social media

U leert waarom juist tieners zo vatbaar zijn voor de risico’s van social media

U leert over cyberpesten en lastig gevallen worden

U leert over privacy en misbruik van gegevens

U leert over sexting

U leert over grooming

U leert de sociale veiligheid herstellen

Workshop 2 (optioneel)

U leert pro-actief het gesprek aan te gaan met leerlingen

U leert voorlichting te geven aan leerlingen over privacy en misbruik van gegevens

U leert voorlichting te geven aan leerlingen over sexting

U leert voorlichting te geven aan leerlingen over grooming

U leert voorlichting te geven aan leerlingen over cyberpesten

U leert specifieke online bronnen in te zetten bij uw voorlichting

U leert ons zelfontwikkelde lesmateriaal in te zetten bij uw voorlichting

Workshop 3 (optioneel)

U leert met betrekking tot social media mogelijk beleid te formuleren

U leert over wat wettelijk verboden, gedoogd en toegestaan is

U leert de samenwerking aan te gaan met ouders

U leert welke externe partijen geraadpleegd of betrokken kunnen worden

Mocht u interesse hebben in de Cursus Sociale veiligheid op internet, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Internetgebruik door jongeren

Jongeren en social media

Sexting

Grooming

Mediawijsheid in het onderwijs

Beleid voor veiligheid op internet

Online pesten, cyberpesten, digipesten

De AVG voor scholen

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Veiligheid op internet