Format schoolveiligheidsplan

Format schoolveiligheidsplan

Tijdens ons optimalisatietraject kunt u gebruik maken van ons format schoolveiligheidsplan. Hierin zijn de 165 meest belangrijke elementen van een goed schoolveiligheidsplan opgenomen. Alle elementen zijn op een zeer overzichtelijke wijze gerangschikt, zodat uw schoolveiligheidsplan goed bruikbaar zal zijn voor al uw medewerkers. Dit voorkomt dat het schoolveiligheidsplan een papieren tijger wordt. In plaats daarvan zal het een welbekend en alom nagelezen document worden, dat in belangrijke mate zal bijdragen aan de sociale veiligheid op uw school.

Mocht u op dit moment nog gebruik maken van losse documentatie, dan kunt u de opzet van ons format direct gebruiken als de opzet van uw eigen schoolveiligheidsplan. Mocht u echter reeds zelf een degelijk schoolveiligheidsplan hebben opgesteld, dan kunt u ervoor kiezen om de opzet van uw huidige schoolveiligheidsplan gewoon te behouden terwijl u ons format gebruikt om vast te stellen welke onderdelen u nog zou kunnen toevoegen.

Van de 165 meest belangrijke elementen, volgen er welgeteld 38 uit wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de ‘Wet Veiligheid op school’ en de daaraan toegevoegde memorie van toelichting. Deze worden aangegeven met de tekst [WET]. Daarnaast volgen 13 elementen uit het ‘Actieplan Sociale veiligheid op school’. Deze worden aangegeven met de tekst [ACTIEPLAN]. Op deze wijze kunt u er zeker van zijn, dat uw schoolveiligheidsplan zal voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en geldende afspraken.

Alle overige 114 elementen zijn best practices, waaronder ook een aantal zeer nuttige protocollen. Deze best practices dragen verder bij aan de effectiviteit van uw schoolveiligheidsplan, zodat deze optimaal zal bijdragen aan het uiteindelijke doel ervan, namelijk het vergroten van de sociale veiligheid op school.