Format schoolveiligheidsplan

Format schoolveiligheidsplan

Op basis van een jarenlange ervaring hebben wij een format schoolveiligheidsplan ontwikkeld. Hierin is al onze kennis verwerkt die wij hebben opgedaan dankzij de gedetailleerde analyse van honderden goedgekeurde en afgekeurde schoolveiligheidsplannen. Ook hebben wij hierbij rekening gehouden met alle elementen die het verschil maken tussen een schoolveiligheidsplan wat ongebruikt in een la belandt en een schoolveiligheidsplan wat daadwerkelijk wordt gebruikt over de gehele linie van medewerkers op een school.

In ons format schoolveiligheidsplan hebben alle 173 elementen uit de Kwaliteitsscan een effectieve plek gekregen. Op deze wijze weet u zeker dat alle essentiële elementen in uw schoolveiligheidsplan aanwezig zullen zijn en dat uw schoolveiligheidsplan een duidelijke en overzichtelijke opzet heeft. Dit zorgt ervoor, dat uw schoolveiligheidsplan ook daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden door uw medewerkers, zodat het geen papieren tijger meer is, maar het schoolveiligheidsplan daadwerkelijk en op een juiste wijze gebruikt wordt binnen uw organisatie.

Als u wenst, kunnen wij tijdens het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan gebruik maken van ons format schoolveiligheidsplan. Van de daarin 173 aanwezige elementen, volgen er welgeteld 44 uit wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de ‘Wet Veiligheid op school’ en de daaraan toegevoegde memorie van toelichting. Daarnaast volgen 13 elementen uit het ‘Actieplan Sociale veiligheid op school’. Op deze wijze kunt u er zeker van zijn, dat uw schoolveiligheidsplan zal voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en sectorbrede afspraken. Alle overige 116 elementen zijn best practices, waaronder ook een aantal zeer nuttige protocollen. Deze best practices dragen verder bij aan het vergroten van de algehele veiligheid op school en aan de bruikbaarheid en effectiviteit van het schoolveiligheidsplan.

Bestuursformat

Het is aan te raden om op stichtingsniveau een bestuursformat te ontwikkelen die dienst doet als een soort sjabloon voor de veiligheidsplannen van alle aangesloten scholen. Ook hierin kunnen wij u begeleiden. Wij kunnen bijvoorbeeld in overleg met uw bestuur vaststellen welke onderdelen van ons eigen format schoolveiligheidsplan u graag in uw bestuursformat zou willen laten opnemen. Vervolgens vullen we dit bestuursformat aan met alle gewenste documentatie, die u zowel zelf als door ons kunt laten aanleveren. Deze werkwijze resulteert in een bestuursformat voor uw stichting waarvan u zeker weet dat deze voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en sectorbrede afspraken en waarin u het vertrouwen kunt hebben dat het een document is wat daadwerkelijk zal gaan leven binnen de scholen van uw stichting.

Wanneer een school dan het bestuursformat heeft aangepast aan de eigen situatie, dan kunnen wij het eindresultaat scannen om deze school te kunnen voorzien van het keurmerk Mijn Veilige School. Aangezien het bestuursformat reeds voldeed aan alle daarvoor gestelde voorwaarden, kunnen wij elke school scannen tegen een gereduceerd tarief. Zodoende kunt u heel kostenefficiënt alle scholen van uw stichting voorzien van een optimaal schoolveiligheidsplan.