Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid

Veiligheid is de afwezigheid van gevaar of van de dreiging daarvan. Met fysieke veiligheid bedoelen we de veiligheid die niet direct gerelateerd is aan het menselijk handelen. Daarmee is het complementair met sociale veiligheid.

In de context van een school kan men bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld denken de brandveiligheid, de voedselveiligheid, de omgevingsveiligheid, de verkeersveiligheid en allerlei mogelijke calamiteiten. Hierbij kan het nuttig zijn om aandacht te geven aan crisismanagement, aan BHV Basis, aan BHV Herhaling, aan opvang & nazorg en aan traumaverwerking.

Veel van het bovenstaande komt aan bod tijdens onze cursussen. Daarnaast komt de fysieke veiligheid ook aan bod tijdens onze begeleiding in het optimaliseren van het schoolveiligheidsplan. Zo leveren wij bijvoorbeeld een protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een maatwerkcursus met betrekking tot uw veiligheidsdocumentatie te laten ontwerpen en begeleiden.