Protocol Verwijdering en schorsing

Protocol Verwijdering en schorsing

In ons “Protocol Verwijdering en schorsing” wordt beschreven hoe men stapsgewijs kan handelen wanneer een leerling de les verstoort, bij herhaling de in de school geldende regels overtreedt of zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag. Er is bijzondere aandacht voor eventuele bezwaren vanuit de leerling of de ouders.

In het geval van verwijdering en schorsing heeft elke school een geheel eigen aanpak. Juist daarom is het belangrijk om te weten waar een dergelijk protocol in de basis aan moet voldoen. Het protocol is eenvoudig aan te passen aan de situatie op uw school.

Met betrekking tot de omgang met verwijdering en schorsing, kunt u uw medewerkers ook trainen in klassenmanagement, in orde houden, in omgaan met emoties, in het voeren van moeilijke gesprekken en in het voeren van moeilijke oudergesprekken.

Bekijk ook onze andere protocollen.

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan