Sexting

Sexting

De term sexting is een samentrekking van de woorden sex en texting. Sexting is het versturen van seksueel getinte berichten. Deze kunnen slechts uit tekst bestaan, maar evenzo uit beeldmateriaal zoals een foto of een video.

Jongeren en sexting

In 2017 deed het Bureau Jeugd & Media een peiling onder jongeren tussen de 12 en de 17 jaar. Hieruit bleek dat 40% van de jongeren wel eens het verzoek krijgt om een pikante foto te sturen en ongeveer 15% van de jongeren is wel eens ingegaan op een dergelijk verzoek[1].

In 2014 deed Sense een peiling onder jongeren en daaruit bleek dat 60% van de jongeren wel eens een naaktfoto of -video heeft ontvangen en dat ongeveer 25% zelf wel eens naakt beeldmateriaal heeft verstuurd[2]. Hiervoor werden voornamelijk Whatsapp en Snapchat gebruikt.

De gevaren van sexting

Wanneer iemand naaktbeelden van zichzelf verstuurt, dan zal diegene over het algemeen in de veronderstelling zijn, dat het beeldmateriaal uitsluitend in handen komt van de beoogde ontvanger en dat de bedoelingen van diegene goed zijn.

Desalniettemin blijkt ongeveer 20% van de jongeren wel eens ontvangen naaktbeelden doorgestuurd te hebben aan anderen[2]. Het is dus helemaal niet zeker dat het verzonden beeldmateriaal uitsluitend in handen komt van de beoogde ontvanger.

Daarnaast blijkt 34% van de sextingverzoeken gedaan te worden door een onbekende via internet[2]. Het is dus evenmin zeker, dat de bedoelingen van de ontvanger altijd goed zijn.

Het primaire gevaar van sexting is dat het verzonden beeldmateriaal in handen komt van iemand die er verkeerde bedoelingen mee heeft. In onderstaande paragrafen beschrijven we een aantal van deze gevaren, namelijk cyberpesten, wraakporno, afpersing en kinderporno.

Sexting en cyberpesten

Het wijdverbreide gebruik van internet door jongeren heeft ervoor gezorgd dat veel pestgedrag zich heeft verplaatst naar internet en in het bijzonder naar social media. We spreken dan van cyberpesten. Het is voor een digitale pester eenvoudig om anoniem te blijven terwijl het potentieel aantal toeschouwers van het pestgedrag juist aanzienlijk is toegenomen.

Wanneer naaktbeelden in de handen komen van een cyberpester, dan kunnen de sociale en emotionele gevolgen voor de gepeste rampzalig zijn. Het komt niet zelden voor dat een jongere zelfmoord pleegt nadat er een naaktfoto van diegene in omloop is geraakt[3][4][5].

Sexting en wraakporno

21% van de sextingverzoeken wordt gedaan door degene met wie men een relatie heeft[2]. Beelden die aan de eigen vriend of vriendin worden verstuurd, zullen aanvankelijk slechts een plek hebben binnen de onderlinge relatie.

Desalniettemin houden veel relaties geen stand en bij een relatiebreuk kunnen soms wraakgevoelens een rol gaan spelen, bijvoorbeeld wanneer iemand zich gedumpt voelt of wanneer er sprake is van (het vermoeden van) vreemdgaan.

Wanneer een wraakzuchtige ex-partner nog in het bezit is van naaktbeelden, dan kunnen deze opzettelijk worden verspreid om daarmee degene die op de afbeeldingen te zien is te schande te maken.

Sexting en chantage

Wanneer iemand naaktbeelden van zichzelf verstuurt, dan zou de ontvanger de maker van de beelden kunnen chanteren. Men dreigt dan om de naaktbeelden openbaar te maken, tenzij de maker van de beelden iets doet of afgeeft.

Het zou zelfs zo kunnen zijn, dat de chanteur in eerste instantie nog meer naaktbeelden vereist. Mocht de chanteur in een later stadium dan alsnog overgaan tot een andere eis, dan staat er nog meer druk op de maker van de beelden omdat er dan nog meer naaktbeelden in het bezit van de chanteur zijn gekomen.

Sexting en kinderporno

Wanneer een minderjarige naaktbeelden van zichzelf maakt en deze verstuurt, dan maakt deze persoon zich feitelijk schuldig aan het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno.

Wanneer de uitwisseling van naaktbeelden plaatsvindt tussen minderjarigen onderling en wanneer er sprake is van enige vorm van relatie, dan wordt sexting in de praktijk gedoogd. Wanneer echter één van de partners 18 jaar wordt, dan maakt diegene zich alsnog schuldig aan het bezitten van kinderporno.

Sexting en de wet

Het moge duidelijk zijn, dat sexting verstrekkende gevolgen kan hebben wanneer naaktbeelden in handen komen van een kwaadwillende. Het primaire gevaar ligt bij degene die zichtbaar is op de verzonden naaktbeelden.

Tegelijkertijd geldt, dat cyberpesten, wraakporno, chantage en kinderporno geen lichte vergrijpen zijn, maar dat degene die zich daarvan bedient, zich schuldig maakt aan een misdrijf.

Referenties

[1] NOS, 2017: 1 op de 15 jongeren online uit de kleren
[2] Sense, 2014: Sexting
[3] AD, 2017: Onur (14) pleegt zelfmoord na ontdekken naaktfoto op instagram
[4] HLN, 2017: Tiener pleegt zelfmoord in Ninove nadat naaktfoto van hem online verspreid wordt
[5] Cyberpesten.be, 2017: Tiener pleegt zelfmoord na sexting

Relevante cursussen

Cursus Sociale veiligheid op internet

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Veiligheid op internet