Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Veiligheid is de afwezigheid van gevaar of van de dreiging daarvan. Met sociale veiligheid bedoelen we de veiligheid die direct gerelateerd is aan het menselijk handelen. Daarmee is het complementair met fysieke veiligheid.

Bedreigingen voor de sociale veiligheid zijn bijvoorbeeld pesten, agressie (ook fysieke agressie), seksuele intimidatie, discriminatie of radicalisering.

Sinds de komst van internet en social media zijn daar nog een aantal nieuwe bedreigingen bijgekomen, zoals bijvoorbeeld privacyschending, cyberpesten, sexting, wraakporno en grooming. Om deze reden is er bijzondere aandacht vereist voor de sociale veiligheid op internet.

Veel van het bovenstaande komt aan bod tijdens onze cursussen. Daarnaast komt de sociale veiligheid ook ruimschoots aan bod tijdens onze begeleiding in het optimaliseren van het schoolveiligheidsplan. Zo leveren wij bijvoorbeeld protocollen voor het omgaan met agressie en geweld, met kindermishandeling en huiselijk geweld, met discriminatie en racisme, met radicalisering of met seksuele intimidatie. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een maatwerkcursus met betrekking tot uw veiligheidsdocumentatie te laten ontwerpen en begeleiden.