Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school

 

Onze missie

Mijn Veilige School heeft als missie om de sociale veiligheid op scholen te vergroten.
Wij verzorgen meer dan 30 trainingen voor docenten en leerkrachten, voor mentoren, voor onderwijsondersteunend personeel en voor onderwijsmanagers.
Wij verschaffen kosteloos gedetailleerde informatie om scholen zelf in staat te stellen hun sociale veiligheid te vergroten.
Wij optimaliseren uw schoolveiligheidsplan door deze te laten voldoen aan alle vereisten, door deze compleet te maken met alle gewenste protocollen en door er een effectief document van te maken dat daadwerkelijk leeft in de school.
Onze mensen
Al onze mensen hebben de sociale veiligheid hoog in het vaandel en hebben hun sporen in het onderwijs reeds verdiend. Al onze mensen zijn zeer bekwaam en leveren de hoogste kwaliteit. Onze mensen, dat zijn allereerst onze trainers en onze trainingsacteurs. Daarnaast werken wij ook samen met partners.
Trainingen voor docenten en leerkrachten
Al onze trainingen
Wij verzorgen trainingen voor docenten en leerkrachten, trainingen voor mentoren, trainingen voor onderwijsondersteunend personeel en trainingen voor onderwijsmanagers.
Een deel van onze trainingen dragen direct bij aan de sociale veiligheid doordat de deelnemers meer vaardig worden in het bewaken van de sociale veiligheid. Daarnaast verzorgen wij ook trainingen die indirect bijdragen aan de sociale veiligheid doordat de deelnemers meer vaardig worden in het werken met leerlingen, meer vaardig worden in het werken met anderen en meer vaardig worden in het werken aan zichzelf.
Al onze trainingen worden verzorgd:
– tegen een scherp tarief
– op uw eigen locatie
– op uw eigen voorkeurstijd
Indien u wenst, kunnen wij ook trainingsacteurs inzetten.
Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan
Kwaliteitsscan schoolveiligheidsplan
Dankzij onze Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan kunt u vaststellen in hoeverre uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en geldende afspraken met betrekking tot de sociale veiligheid op school. Hiertoe analyseert een expert welgeteld 50 afzonderlijke elementen waarna hij een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage voor u opstelt.
Optimaal schoolveiligheidsplan
Optimaal schoolveiligheidsplan
In ons optimalisatietraject wordt u begeleid in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Naast 50 wettelijke verplichtingen en geldende afspraken passeren nog 115 andere elementen de revue die het schoolveiligheidsplan verder zouden kunnen optimaliseren op het gebied van de sociale veiligheid. Hiertoe hanteren wij een efficiënt stappenplan waarbij veel maatwerk mogelijk is.
Keurmerk Mijn Veilige School
Keurmerk Mijn Veilige School
Het Keurmerk Mijn Veilige School wordt verleend wanneer uw schoolveiligheidsplan voldoet aan onze hoogstaande sociale veiligheidsnormen. Dit houdt in, dat het schoolveiligheidsplan op z’n minst voldoet aan alle 50 wettelijke verplichtingen en geldende afspraken. Daarnaast moeten nog minimaal 50 van de 115 andere belangrijke elementen worden opgenomen in het schoolveiligheidsplan. Bij toekenning van het keurmerk wordt de school officieel gecertificeerd.
Informatie schoolveiligheidsplan
Informatie schoolveiligheidsplan
Wij voorzien scholen van de benodigde informatie om geheel zelfstandig een goed schoolveiligheidsplan op te kunnen stellen. Hiertoe bespreken wij op onze website allereerst de Wet Veiligheid op school en het daaruit voortgekomen Actieplan Sociale veiligheid op school. Vervolgens laten wij u zien uit welke onderdelen een schoolveiligheidsplan zoal bestaat met daarbij speciale aandacht voor het pestprotocol en anti-pestprogramma’s. Tot slot verwijzen wij u naar een aantal nuttige bronnen.
Artikels
Artikels
Mijn Veilige School publiceert met enige regelmaat artikels over actuele onderwerpen die verband houden met de sociale veiligheid op school. Deze artikels vindt u terug op onze website en eveneens op onze social media. Alle informatie op onze website wordt gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Memory of the World programma van UNESCO.