Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school

Onze missie

Mijn Veilige School heeft als missie om de sociale veiligheid op scholen te vergroten:

Wij verschaffen kosteloos gedetailleerde informatie om scholen zelf in staat te stellen hun sociale veiligheid te vergroten.

Wij trainen docenten en leerkrachten in het substantieel terugdringen van pesten, agressie, discriminatie, radicalisering en seksuele intimidatie.

Wij optimaliseren het schoolveiligheidsplan zodat sociale veiligheidsincidenten zoveel mogelijk worden voorkomen en zodat eventuele meldingen zo goed mogelijk worden afgehandeld.

 

Onze mensen

Onze mensen

Wij werken uitsluitend samen met mensen die de sociale veiligheid hoog in het vaandel hebben en die reeds hun sporen hebben verdiend in het onderwijs. Al onze mensen zijn zeer bekwaam en leveren de hoogste kwaliteit. Onze mensen, dat zijn allereerst onze trainers en onze trainingsacteurs. Daarnaast werken wij ook samen met partners.

 

Trainingen voor docenten en leerkrachten

Trainingen voor docenten en leerkrachten

Onze trainingen voor docenten en leerkrachten vergroten merkbaar de sociale veiligheid op school. Alle trainingen zijn op uw eigen locatie, op uw eigen voorkeurstijd, aangepast aan uw eigen schoolveiligheidsplan en voor een bijzonder scherp tarief. Wij voorzien uw medewerkers van de benodigde kennis en vaardigheden met betrekking tot het omgaan met pesten, met agressie, met discriminatie en met radicalisering. Daarnaast trainen wij docenten en leerkrachten om natuurlijke leiders te zijn die uitstekend orde kunnen houden.

 

Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan

Kwaliteitsscan schoolveiligheidsplan

Dankzij onze Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan kunt u vaststellen in hoeverre uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en geldende afspraken met betrekking tot de sociale veiligheid op school. Hiertoe analyseert een expert welgeteld 50 afzonderlijke elementen waarna hij een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage voor u opstelt.

 

Optimaal schoolveiligheidsplan

Optimaal schoolveiligheidsplan

In ons optimalisatietraject wordt u begeleid in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Naast 50 wettelijke verplichtingen en geldende afspraken passeren nog 115 andere elementen de revue die het schoolveiligheidsplan verder zouden kunnen optimaliseren op het gebied van de sociale veiligheid. Hiertoe hanteren wij een efficiënt stappenplan waarbij veel maatwerk mogelijk is.

 

Keurmerk Mijn Veilige School

Keurmerk Mijn Veilige School

Het Keurmerk Mijn Veilige School wordt verleend wanneer uw schoolveiligheidsplan voldoet aan onze hoogstaande sociale veiligheidsnormen. Dit houdt in, dat het schoolveiligheidsplan op z’n minst voldoet aan alle 50 wettelijke verplichtingen en geldende afspraken. Daarnaast moeten nog minimaal 50 van de 115 andere belangrijke elementen worden opgenomen in het schoolveiligheidsplan. Bij toekenning van het keurmerk wordt de school officieel gecertificeerd.

 

Informatie schoolveiligheidsplan

Informatie schoolveiligheidsplan

Wij voorzien scholen van de benodigde informatie om geheel zelfstandig een goed schoolveiligheidsplan op te kunnen stellen. Hiertoe bespreken wij allereerst de Wet Veiligheid op school en het daaruit voortgekomen Actieplan Sociale veiligheid op school. Vervolgens laten wij u zien uit welke onderdelen een schoolveiligheidsplan zoal bestaat met daarbij speciale aandacht voor het pestprotocol en anti-pestprogramma’s. Tot slot verwijzen wij u naar een aantal nuttige bronnen.

 

Artikels

Artikels

Mijn Veilige School publiceert met enige regelmaat artikels over actuele onderwerpen die verband houden met de sociale veiligheid op school. Deze artikels vindt u terug op onze website en eveneens op onze social media. Alle informatie op onze website wordt gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Memory of the World programma van UNESCO.