Begeleiding schoolveiligheidsplan

Begeleiding schoolveiligheidsplan

Wij bieden begeleiding in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. U heeft daarbij allereerst de keuze of u de Basisscan Schoolveiligheidsplan of de Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan laat uitvoeren. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw schoolveiligheidsplan te optimaliseren. Het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan wordt in principe afgesloten met het Keurmerk Mijn Veilige School.

Protocollen
Basisscan Schoolveiligheidsplan
Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan
Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan
Keurmerk Mijn Veilige School

Protocollen

Protocollen zijn een essentieel onderdeel van het schoolveiligheidsplan. In een protocol wordt vastgelegd in welke situatie welke handelingen moeten worden uitgevoerd. Wij kunnen u voorzien van alle benodigde protocollen.

In de context van ons optimalisatietraject Optimaal Schoolveiligheidsplan kunnen wij onze protocollen in het schoolveiligheidsplan ook aanpassen aan de specifieke situatie bij u op school. Zij hebben ook allen een duidelijke plek in ons format schoolveiligheidsplan.

Basisscan en Kwaliteitsscan

De Basisscan Schoolveiligheidsplan stelt vast in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan de 38 wettelijke verplichtingen en de 13 afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Hiertoe wordt uw huidige documentatie door één van onze experts nauwkeurig geanalyseerd. U ontvangt hierna een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage waarin voor elk element wordt vermeld, of deze “Aanwezig”, “Deels aanwezig” of “Afwezig” is. Alle deels aanwezige elementen worden voorzien van een nadere toelichting.

De Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan stelt eveneens vast in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan de 38 wettelijke verplichtingen en de 13 afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Daarnaast wordt vastgesteld in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan 114 best practices die verder bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op school.

Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan

Tijdens het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan wordt u begeleid in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Het is daarbij niet vereist dat u reeds een schoolveiligheidsplan hebt liggen. Wij kunnen ook werken met losse documentatie, zoals bijvoorbeeld met afzonderlijke protocollen.

Samen met u besteden wij aandacht aan 165 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op uw school. Welgeteld 51 van deze elementen betreffen wettelijke verplichtingen en afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Alle overige 114 elementen zijn best practices die verder bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op school.

Het optimalisatietraject bestaat in principe uit slechts 3 stappen met daarbij een aantal mogelijkheden tot maatwerk waarmee u veel tijd en moeite kunt besparen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld de beschikking krijgen over ons format schoolveiligheidsplan. Ook kunt u alle werkzaamheden aan ons uitbesteden waar u zelf geen tijd of kunde voor hebt.

Keurmerk Mijn Veilige School

Het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan wordt in principe afgerond met het toekennen van het Keurmerk Mijn Veilige School. Dit keurmerk wordt toegekend aan elke school van wie het schoolveiligheidsplan blijkt te voldoen aan de volgende twee eisen:

  • Het voldoet aan alle 38 wettelijke verplichtingen en aan alle 13 afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school
  • Het bevat minimaal 50 van de 114 best practices die het schoolveiligheidsplan verder optimaliseren op het gebied van de sociale veiligheid