Begeleiding schoolveiligheidsplan

Begeleiding schoolveiligheidsplan

Wij bieden begeleiding in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Deze ‘Begeleiding schoolveiligheidsplan’ bestaat uit 3 afzonderlijke doch samenhangende diensten:

Kwaliteitsscan schoolveiligheidsplan

Optimaal schoolveiligheidsplan

Keurmerk Mijn Veilige School

Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan

De eerste dienst uit onze ‘Begeleiding schoolveiligheidsplan’ is de Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan. Dankzij onze Kwaliteitsscan kunt u vaststellen in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan de 37 wettelijke verplichtingen en de 13 afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Hiertoe wordt uw huidige documentatie door één van onze experts nauwkeurig geanalyseerd. U ontvangt hierna een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage waarin voor elk element wordt vermeld, of deze “Aanwezig”, “Deels aanwezig” of “Afwezig” is.

Optimaal schoolveiligheidsplan

De tweede dienst uit onze ‘Begeleiding schoolveiligheidsplan’ is het optimalisatietraject “Optimaal schoolveiligheidsplan“. Hierin wordt u begeleid in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Het is daarbij niet vereist dat u reeds een schoolveiligheidsplan hebt liggen. Wij kunnen ook werken met losse documentatie.

Samen met u besteden wij aandacht aan 165 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op uw school. Welgeteld 50 van deze elementen betreffen wettelijke verplichtingen en afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Alle overige 115 elementen dragen verder bij aan het vergroten van de sociale veiligheid op school.

Het optimalisatietraject bestaat in principe uit slechts 3 stappen met daarbij een aantal mogelijkheden tot maatwerk waarmee u veel tijd en moeite kunt besparen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld de beschikking krijgen over ons format schoolveiligheidsplan. Ook kunt u alle werkzaamheden aan ons uitbesteden waar u zelf geen tijd of kunde voor hebt.

Keurmerk Mijn Veilige School

De derde dienst uit onze ‘Begeleiding schoolveiligheidsplan’ is het Keurmerk Mijn Veilige School. Deze wordt toegekend aan elke school van wie het schoolveiligheidsplan blijkt te voldoen aan de volgende twee eisen:

  • Het voldoet aan alle 37 wettelijke verplichtingen en aan alle 13 afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school
  • Het bevat minimaal 50 van de 115 overige elementen die het schoolveiligheidsplan verder optimaliseren op het gebied van de sociale veiligheid

De toekenning van dit keurmerk kan uitsluitend geschieden op basis van de uitgebreide Kwaliteitsscan uit ons optimalisatietraject.

Onze tarieven aanvragen

Homepage