Keurmerk Mijn Veilige School

Keurmerk Mijn Veilige School

Het Keurmerk Mijn Veilige School wordt toegekend aan scholen van wie het schoolveiligheidsplan voldoet aan alle 44 wettelijke verplichtingen.

De toekenning van dit keurmerk kan geschieden op basis van ofwel de Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan ofwel het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan.

Bij toekenning van het keurmerk wordt de school officieel gecertificeerd. Dit houdt onder andere in dat ons keurmerklogo door de school mag worden gebruikt om aan te tonen dat het schoolveiligheidsplan voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Indien gewenst, ontvangt u een mooi bordje waaraan uw bezoekers kunnen zien dat uw school met ons keurmerk is gecertificeerd.

Om te garanderen dat het schoolveiligheidsplan ook na toekenning van het keurmerk blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, zal het elk schooljaar opnieuw door Mijn Veilige School worden beoordeeld.

Keurmerk Mijn Veilige School