Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan

Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan

Onze Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan:

  • wordt uitgevoerd door een expert
  • richt zich op de sociale veiligheid
  • analyseert 50 afzonderlijke elementen
  • resulteert in een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te laten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te laten voldoen aan het Actieplan Sociale veiligheid op school

Rapportage

Mijn Veilige School begeleidt scholen in het opstellen en optimaliseren van het schoolveiligheidsplan. Hierbij geven wij aandacht aan 165 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op school. Welgeteld 37 van deze elementen vloeien voort uit verscheidene wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet Veiligheid op school en de daaraan toegevoegde memorie van toelichting. Daarnaast vloeien nog eens 13 elementen voort uit de afspraken van de PO- en de VO-raad in het Actieplan Sociale veiligheid op school.

Dankzij onze Kwaliteitsscan kunt u vaststellen in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan de 37 wettelijke verplichtingen en de 13 afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Hiertoe wordt uw huidige documentatie door één van onze experts nauwkeurig geanalyseerd. U ontvangt hierna een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage waarin voor elk element wordt vermeld, of deze “Aanwezig”, “Deels aanwezig” of “Afwezig” is.

Een optimaal schoolveiligheidsplan

Mocht u niet slechts willen voldoen aan de minimale eisen voor een schoolveiligheidsplan, maar deze echt willen optimaliseren, dan kunt u kiezen voor ons optimalisatietraject. Hierna weet u zeker dat uw schoolveiligheidsplan optimaal bijdraagt aan de sociale veiligheid op school.

Onze tarieven aanvragen

Productvoorwaarden

Begeleiding schoolveiligheidsplan