Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan

Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan

Onze Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan:

  • wordt handmatig en puntsgewijs uitgevoerd door een expert
  • omvat zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid
  • analyseert 173 afzonderlijke elementen
  • resulteert in een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te laten voldoen aan alle 44 wettelijke verplichtingen
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te laten voldoen aan alle 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school
  • helpt om uw schoolveiligheidsplan te optimaliseren met behulp van 116 bekende best practices

Rapportage

Mijn Veilige School begeleidt scholen in het opstellen en optimaliseren van het schoolveiligheidsplan. Hierbij geven wij aandacht aan 173 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op school:

  • 44 elementen vloeien voort uit verscheidene wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet Veiligheid op school en de daaraan toegevoegde memorie van toelichting
  • 13 elementen vloeien voort uit de sectorbrede afspraken van de PO- en de VO-raad
  • 116 elementen betreffen best practices die verder bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op school

Dankzij onze Kwaliteitsscan kunt u vaststellen in hoeverre uw huidige documentatie voldoet aan de 44 wettelijke verplichtingen, de 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school en 173 best practices. Hiertoe wordt uw huidige documentatie door één van onze experts nauwkeurig geanalyseerd. U ontvangt hierna een overzichtelijke en zeer nuttige rapportage waarin voor elk element wordt vermeld, of deze “Aanwezig”, “Deels aanwezig” of “Afwezig” is. Alle deels aanwezige elementen worden voorzien van een nadere toelichting.

Een optimaal schoolveiligheidsplan

Wanneer u niet slechts wilt weten wat de kwaliteit is van uw schoolveiligheidsplan, maar u wilt deze echt optimaliseren, dan kunt u kiezen voor het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan. Hierna weet u zeker dat uw schoolveiligheidsplan optimaal bijdraagt aan de sociale veiligheid op school.

Het Keurmerk Mijn Veilige School

Wanneer uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle 38 wettelijke verplichtingen en aan alle 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school, dan kennen wij aan uw school het Keurmerk Mijn Veilige School toe.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan