Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan

Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan

Tijdens het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan wordt u begeleid in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Samen met u besteden wij aandacht aan 173 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de algehele veiligheid op uw school. Welgeteld 44 van deze elementen betreffen wettelijke verplichtingen (essentieel voor het Keurmerk Mijn Veilige School) en 13 van deze elementen betreffen sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Alle overige 116 elementen zijn best practices die verder bijdragen aan het vergroten van de algehele veiligheid op school en die het schoolveiligheidsplan bruikbaarder en dus effectiever maken.

Het is overigens niet vereist dat u reeds een schoolveiligheidsplan hebt liggen. Wij kunnen ook werken met losse documentatie, zoals bijvoorbeeld met afzonderlijke protocollen.

Stappenplan

Het optimalisatietraject bestaat in basis uit slechts 3 stappen:

  1. Wij voeren een Kwaliteitsscan uit op uw huidige documentatie en voorzien u van een rapportage met daarbij een aantal concrete opmerkingen en aanbevelingen.
  2. U bepaalt zelf welke elementen er nog moeten worden toegevoegd en of u deze zelf aanlevert of dat u dit aan ons wilt uitbesteden.
  3. Wij voegen alle documentatie samen volgens het door u gewenste format. Dit kan de opzet van uw eigen schoolveiligheidsplan zijn, maar wij kunnen dit ook doen volgens ons eigen format schoolveiligheidsplan.

Maatwerk

Tijdens het optimalisatietraject zijn er een aantal mogelijkheden tot maatwerk waarmee u veel moeite, tijd en geld kunt besparen. Zo kunnen wij:

  • op uw locatie met u in gesprek gaan
  • u persoonlijk begeleiden
  • alle gewenste documentatie voor u schrijven
  • alle gewenste protocollen aan u leveren
  • protocollen aanpassen aan uw organisatie
  • interne presentaties verzorgen
  • eigenlijk alles doen en aanleveren wat uw schoolveiligheidsplan nóg beter maakt

Format Schoolveiligheidsplan

Mijn Veilige School heeft op basis van een jarenlange ervaring een format schoolveiligheidsplan ontwikkeld. Hierin is al onze kennis verwerkt die wij hebben opgedaan dankzij de gedetailleerde analyse van honderden goedgekeurde en afgekeurde schoolveiligheidsplannen. Ook hebben wij hierbij rekening gehouden met alle elementen die het verschil maken tussen een schoolveiligheidsplan wat ongebruikt in een la belandt en een schoolveiligheidsplan wat daadwerkelijk wordt gebruikt over de gehele linie van medewerkers op een school.

In ons format schoolveiligheidsplan hebben alle 173 elementen uit de Kwaliteitsscan een effectieve plek gekregen. Op deze wijze weet u zeker dat alle essentiële elementen in uw schoolveiligheidsplan aanwezig zullen zijn en dat uw schoolveiligheidsplan een duidelijke en overzichtelijke opzet heeft. Dit zorgt ervoor, dat uw schoolveiligheidsplan ook daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden door uw medewerkers, zodat het geen papieren tijger meer is, maar het schoolveiligheidsplan daadwerkelijk en op een juiste wijze gebruikt wordt binnen uw organisatie.

Bestuursformat

Het is aan te raden om op stichtingsniveau een bestuursformat te ontwikkelen die dienst doet als een soort sjabloon voor de veiligheidsplannen van alle aangesloten scholen. Ook hierin kunnen wij u begeleiden. Wij kunnen bijvoorbeeld in overleg met uw bestuur vaststellen welke onderdelen van ons eigen format schoolveiligheidsplan u graag in uw bestuursformat zou willen laten opnemen. Vervolgens vullen we dit bestuursformat aan met alle gewenste documentatie, die u zowel zelf als door ons kunt laten aanleveren. Deze werkwijze resulteert in een bestuursformat voor uw stichting waarvan u zeker weet dat deze voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en waarin u het vertrouwen kunt hebben dat het een document is wat daadwerkelijk zal gaan leven binnen de scholen van uw stichting.

Wanneer een school dan het bestuursformat heeft aangepast aan de eigen situatie, dan kunnen wij het eindresultaat scannen om deze school te kunnen voorzien van het keurmerk Mijn Veilige School. Aangezien het bestuursformat reeds voldeed aan alle daarvoor gestelde voorwaarden, kunnen wij elke school scannen tegen een gereduceerd tarief. Zodoende kunt u heel kostenefficiënt alle scholen van uw stichting voorzien van een optimaal schoolveiligheidsplan.

Het Keurmerk Mijn Veilige School

Wanneer uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle 44 wettelijke verplichtingen, dan kennen wij aan uw school het Keurmerk Mijn Veilige School toe.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan