Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan

Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan

Tijdens het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan wordt u begeleid in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan. Hiervoor hanteren wij een efficiënt stappenplan. Daarbij zijn er veel maatwerkmogelijkheden zoals bijvoorbeeld de gebruikmaking van ons format schoolveiligheidsplan.

Samen met u besteden wij aandacht aan 173 afzonderlijke elementen die bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op uw school. Welgeteld 57 van deze elementen betreffen wettelijke verplichtingen en sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school. Alle overige 116 elementen zijn best practices die verder bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid op school.

Het is overigens niet vereist dat u reeds een schoolveiligheidsplan hebt liggen. Wij kunnen ook werken met losse documentatie, zoals bijvoorbeeld met afzonderlijke protocollen.

Stappenplan

Het optimalisatietraject bestaat in basis uit slechts 2 stappen:

  1. Wij voeren een uitgebreide Kwaliteitsscan uit op uw huidige documentatie en voorzien u van een rapportage met daarbij een aantal concrete opmerkingen en aanbevelingen.
  2. U voegt de door u gewenste elementen toe

Maatwerk

Tijdens het optimalisatietraject zijn er een aantal mogelijkheden tot maatwerk waarmee u veel tijd en moeite kunt besparen. Zo kunnen wij:

Format Schoolveiligheidsplan

Mijn Veilige School heeft een format schoolveiligheidsplan ontwikkeld waarin alle 173 belangrijke elementen overzichtelijk zijn gerangschikt. Op deze wijze weet u zeker dat alle belangrijke elementen in uw schoolveiligheidsplan aanwezig zullen zijn en dat uw schoolveiligheidsplan een duidelijke en overzichtelijke opzet heeft. Dit zorgt ervoor, dat uw schoolveiligheidsplan ook daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden door uw medewerkers, zodat het geen papieren tijger meer is, maar het schoolveiligheidsplan daadwerkelijk en goed wordt gebruikt binnen uw organisatie.

Het Keurmerk Mijn Veilige School

Wanneer uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle 44 wettelijke verplichtingen en aan alle 13 sectorbrede afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school, dan kennen wij aan uw school het Keurmerk Mijn Veilige School toe.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan