Protocollen

Protocollen

Protocollen zijn een essentieel onderdeel van het schoolveiligheidsplan. In een protocol wordt vastgelegd in welke situatie welke handelingen moeten worden uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan protocollen met betrekking tot:

Wij kunnen u voorzien van elk van deze protocollen. In de context van ons optimalisatietraject Optimaal Schoolveiligheidsplan kunnen wij onze protocollen in het schoolveiligheidsplan ook aanpassen aan de specifieke situatie bij u op school. Ook hebben zij allen een duidelijke plek in ons format schoolveiligheidsplan.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan