Protocollen

Protocollen

Protocollen zijn een essentieel onderdeel van het schoolveiligheidsplan. In een protocol wordt vastgelegd in welke situatie welke handelingen moeten worden uitgevoerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan protocollen met betrekking tot:

Wij kunnen u voorzien van elk protocol wat u maar nodig hebt. U hoeft slechts bij ons aan te geven welk protocol u graag zou willen en wij kunnen u deze leveren.

In de context van ons Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan kunnen wij onze protocollen in het schoolveiligheidsplan ook aanpassen aan de specifieke situatie bij u op school. Eveneens hebben zij alle een duidelijke plek in ons format schoolveiligheidsplan.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan