Cursussen voor het onderwijs

Cursussen voor het onderwijs

Mijn Veilige School verzorgt een breed aanbod aan cursussen voor het onderwijs, met name voor het PO, VO en MBO. Zie alle 35 titels hieronder om een goed beeld te krijgen van welke cursussen wij allemaal voor u kunnen verzorgen. Klik in de tabel hieronder op de titel van de cursus voor een gedetailleerde beschrijving.

LET WEL: Hoewel wij vanuit onze missie zijn gespecialiseerd in cursussen met betrekking tot de sociale veiligheid (zoals sociale veiligheid op internet of ingrijpen bij fysieke agressie), verzorgen wij ook cursussen voor het werken met leerlingen (zoals activerende didactiek of differentiëren in de les), cursussen voor het werken met anderen (zoals intervisie voor teams of moeilijke oudergesprekken voeren) en cursussen voor het werken aan jezelf (zoals duurzame inzetbaarheid of fit en vitaal voor de klas).

U kunt bij ons terecht voor het verzorgen van uw studiedagen of studiemiddagen, maar ook voor elke andere behoefte aan training, nascholing, bijscholing of coaching van uw medewerkers. Hierbij hanteren wij een kortingstaffel die al snel zorgt voor flinke kortingen, oplopend tot wel 50%.

Al onze cursussen:

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief (vanaf € 33 per deelnemer)
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door vakbekwame trainers en trainingsacteurs met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van iedere deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden bij serieuze deelname opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat

Cursussen Sociale veiligheid

Sociale veiligheid op internet1 dagdeel
Omgaan met pesten1 tot 2 dagdelen
Leerlingen weerbaar maken1 tot 3 dagdelen
Agressiepreventie1 tot 2 dagdelen
Omgaan met agressie1 tot 2 dagdelen
Verbaal deëscaleren1 tot 2 dagdelen
Ingrijpen bij fysieke agressie1 dagdeel
Omgaan met discriminatie1 tot 2 dagdelen
Omgaan met radicalisering1 tot 2 dagdelen
Opvang en nazorg1 tot 2 dagdelen

Cursussen Werken met leerlingen

Voor startende docenten1 dagdeel
Klassenmanagement1 dagdeel
Orde houden in de klas1 tot 2 dagdelen
Activerende didactiek2 dagen
Differentiëren in de les2 dagen
21st century skills3 dagdelen of 2 dagen

Cursussen Werken met anderen

Intervisie voor teams1 tot 3 dagdelen
Appreciative Inquiry1 tot 5 dagdelen
Omgaan met emoties1 tot 2 dagdelen
Moeilijke oudergesprekken1 tot 2 dagdelen
Feedback geven1 dagdeel
Effectief communiceren1 tot 2 dagdelen
Overtuigend presenteren1 tot 2 dagdelen
Natuurlijk leiderschap1 tot 2 dagdelen
Effectief leiderschap1 dagdeel

Cursussen Werken aan jezelf

Duurzame inzetbaarheid1 tot 2 dagdelen
Fit en vitaal voor de klas1 tot 2 dagdelen
Inzicht in uzelf en anderen1 tot 2 dagdelen
Effectief reflecteren1 dagdeel
Assertiviteit vergroten1 tot 2 dagdelen
Nee leren zeggen1 dagdeel
De ideale weekplanning1 dagdeel
Mindful werken1 dagdeel
Meer plezier in het werk3 dagdelen + individueel gesprek
Persoonlijke effectiviteit1 tot 2 dagdelen

 

NIEUW

Onze maandelijkse nieuwsbrief over de sociale veiligheid op scholen