Cursus 21st century skills

Cursus 21st century skills

21st century skills worden ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd. Dit zijn de vaardigheden die we nadrukkelijk nodig hebben om in de huidige en in de toekomstige samenleving goed te kunnen leven, te leren en te werken. Uit onderzoek blijkt echter, dat deze vaardigheden slechts matig en niet structureel aan bod komen in ons huidige onderwijs. Om deze reden adviseren wij scholen om te leren hoe 21st century skills op een effectieve manier kunnen worden ingezet tijdens de lessen.

Tijdens de workshop van de “Cursus 21st century skills” leert u allereerst om oog te hebben voor de vaardigheden die nodig zijn in de moderne samenleving. U leert om deze 21st century skills in te zetten tijdens uw lessen waarbij u gebruik maakt van de kwaliteiten van uzelf en van uw leerlingen. Hierbij leert u hoe u diverse vormen van communicatie kunt inzetten waarbij u de eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen bevordert. U leert leerlingen om samenwerkend te leren en om op hun eigen werk te reflecteren. Tot slot leert u feedback, feedup en feedforward te geven en te ontvangen.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus 21st century skills” leert u verscheidene vormen van denken te bevorderen, zoals probleemoplossend denken, creatief denken en kritisch denken. U leert competentie gericht leren te bevorderen en daarnaast leert u zowel de autonomie als de sociale vaardigheden van leerlingen te bevorderen. U leert hoger orde leren te stimuleren volgens de taxonomie van Bloom en u leert hiervoor lesopdrachten te schrijven door te divergeren en te convergeren. U leert diverse werkvormen voor het formatief evalueren van leerstof en u leert om het lerend vermogen te verbeteren door de inzet van effectieve leerstrategieën.

Tijdens de optionele derde workshop van de “Cursus 21st century skills” leert u om 21st century skills een plek te geven in uw curriculum. U leert in een co-creatieve sessie zelf lessenseries te ontwikkelen. U leert verscheidene denkstrategieën om tot nieuwe lesideeën te komen en u leert te komen tot toepasbare lesvormen.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in activerende didactiek, in differentiëren en in 21st century skills.

Titel21st century skills
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Duur1, 2 of 3 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert oog te hebben voor de vaardigheden die nodig zijn in de moderne samenleving

U leert 21st century skills in te zetten in uw lessen

U leert gebruik te maken van de kwaliteiten van uzelf en van uw leerlingen

U leert hoe u diverse vormen van communicatie kunt inzetten

U leert eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen te bevorderen

U leert samenwerken te bevorderen

U leert leerlingen te stimuleren om op hun eigen werk te reflecteren

U leert feedback, feedup en feedforward te geven en te ontvangen

Workshop 2 (optioneel)

U leert probleemoplossend denken te bevorderen

U leert creatief denken te bevorderen

U leert kritisch denken te bevorderen

U leert competentie gericht leren te bevorderen

U leert de autonomie van leerlingen te bevorderen

U leert sociale vaardigheden te bevorderen

U leert hoger orde leren te stimuleren volgens de taxonomie van Bloom

U leert lesopdrachten te schrijven door te divergeren en te convergeren

U leert diverse werkvormen voor het formatief evalueren van leerstof

U leert het lerend vermogen te verbeteren door de inzet van effectieve leerstrategieën

Workshop 3 (optioneel)

U leert om 21st century skills een plek te geven in uw curriculum

U leert in een co-creatieve sessie zelf lessenseries te ontwikkelen

U leert verscheidene denkstrategieën om tot nieuwe lesideeën te komen

U leert te komen tot toepasbare lesvormen

Mocht u interesse hebben in de Cursus 21st century skills, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Online pesten, cyberpesten, digipesten