Cursus Agressiepreventie bij autisme

Cursus Agressiepreventie bij autisme

Agressie komt veel voor in het onderwijs en scholen geven in toenemende mate aandacht aan het leren omgaan met agressie. Wij zijn er zelf een groot voorstander van om allereerst te focussen op agressiepreventie en om daarna pas aandacht te geven aan het omgaan met de agressie die onverhoopt toch wel eens zal ontstaan.

Hoewel alle scholen te maken hebben met allerlei vormen van agressie, zowel vanuit de leerlingen als ook vanuit de ouders, verdient het speciaal onderwijs bijzondere aandacht aangezien verscheidene ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen de kans op uitingen van agressie aanzienlijk kunnen vergroten. Daarnaast is het ook nog eens moeilijker om hiermee om te gaan omdat de standaardaanpak vaak niet voldoende blijkt te werken en deze soms zelfs een averechts effect heeft.

In het bijzonder voor het speciaal onderwijs hebben wij daarom deze cursus ontwikkeld waarbij uw medewerkers leren om specifiek in het geval bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis effectief agressie te voorkomen en om bij eventuele incidenten van agressie effectief in te grijpen op een wijze die zo goed mogelijk aansluit bij de speciale noden van deze leerlingen.

Tijdens de eerste workshop van de “Cursus Agressiepreventie bij autisme” leert u allereerst om onderscheid te maken tussen macht-agressie en onmacht-agressie. Vervolgens leert u over de diagnose autisme spectrum stoornis waarbij aandacht wordt gegeven aan zowel de gedragskenmerken van autisme als aan de cognitieve kenmerken van autisme. U leert over de moeite met sociaal functioneren, over de moeite met flexibiliteit, over de moeite met zintuiglijke gevoeligheid en over de moeite met informatieverwerking. Daarbij leert u om alle gedragskenmerken en alle cognitieve kenmerken te herkennen bij uw eigen leerlingen. Vervolgens leert u om agressie zo goed mogelijk te voorkomen doordat u leert welke eigenschappen van autisme de kans op onmacht-agressie bevorderen, waarbij u meerdere tips krijgt voor elk van deze onmacht-bevorderende eigenschappen. Aan het eind van de workshop krijgt u materiaal mee waar u mee aan de slag kunt gaan in uw eigen lessen.

Tijdens de tweede optionele workshop van de “Cursus Agressiepreventie bij autisme” leert u allereerst om congruent te communiceren. Vervolgens leert u over de prikkelverwerking bij autisme en u leert om uw eigen spanning te beheersen en rustig te blijven. Daarna leert u te deëscaleren, beginnende met een zestal tips die specifiek gelden voor de deëscalatie van agressie bij autisme. U leert daarbij de meest eenvoudige manier om verbaal te deëscaleren waarna u ook nog een back-up plan leert om verbaal te deëscaleren voor die enkele keer dat de meest eenvoudige aanpak niet voldoende blijkt te werken. Tot slot leert u hoe u het beste zou kunnen handelen bij uw eigen leerlingen, met hun eigen specifieke gedragingen. Ook aan het eind van deze tweede workshop krijgt u materiaal mee waar u mee aan de slag kunt gaan in uw eigen lessen.

Tip: Wij verzorgen ook coaching in agressiepreventie bij autisme.

TitelAgressiepreventie bij autisme
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur1 of 2 workshops
Leerdoelen

Workshop 1

U leert onderscheid te maken tussen macht-agressie en onmacht-agressie

U leert over de diagnose autisme spectrum stoornis

U leert de gedragskenmerken van autisme

U leert de cognitieve kenmerken van autisme

U leert over de moeite met sociaal functioneren

U leert over de moeite met flexibiliteit

U leert over de moeite met zintuiglijke gevoeligheid

U leert over de moeite met informatieverwerking

U leert alle gedragskenmerken en cognitieve kenmerken te herkennen bij uw eigen leerlingen

U leert om agressie zo goed mogelijk te voorkomen

U leert welke eigenschappen van autisme de kans op onmacht-agressie bevorderen

U leert meerdere tips voor elke onmacht-bevorderende eigenschap

Workshop 2 (optioneel)

U leert congruent te communiceren

U leert over de prikkelverwerking bij autisme

U leert uw eigen spanning te beheersen en rustig te blijven

U leert te deëscaleren

U leert een zestal tips die specifiek gelden voor de de-escalatie van agressie bij autisme

U leert eenvoudig verbaal te de-escaleren

U leert een back-up plan om verbaal te de-escaleren voor die enkele keer dat de meest eenvoudige aanpak niet voldoende blijkt te werken

U leert om op een juiste manier te handelen bij uw eigen leerlingen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Agressiepreventie bij autisme, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Omgaan met agressie

Fysiek ingrijpen bij agressie

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs