Cursus Agressiepreventie bij autisme

Cursus Agressiepreventie bij autisme

Agressie komt veel voor in het onderwijs en scholen geven in toenemende mate aandacht aan het leren omgaan met agressie. Wij zijn er zelf een groot voorstander van om allereerst te focussen op agressiepreventie en om daarna pas aandacht te geven aan het omgaan met de agressie die onverhoopt toch wel eens zal ontstaan.

Hoewel alle scholen te maken hebben met allerlei vormen van agressie, zowel vanuit de leerlingen als ook vanuit de ouders, verdient het speciaal onderwijs bijzondere aandacht aangezien verscheidene ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen de kans op uitingen van agressie aanzienlijk kunnen vergroten. Daarnaast is het ook nog eens moeilijker om hiermee om te gaan omdat de standaardaanpak vaak niet voldoende blijkt te werken en deze soms zelfs een averechts effect heeft.

In het bijzonder voor het speciaal onderwijs hebben wij daarom deze cursus ontwikkeld waarbij uw medewerkers leren om specifiek in het geval bij leerlingen met een autismespectrumstoornis effectief agressie te voorkomen en om bij eventuele incidenten van agressie effectief in te grijpen op een wijze die zo goed mogelijk aansluit bij de speciale noden van deze leerlingen. Wij raden u overigens met klem aan om voorafgaande aan deze workshop allereerst de workshop Omgaan met autisme te volgen.

Tijdens de workshop van de “Cursus Agressiepreventie bij autisme” leert u de gedragskenmerken en de cognitieve kenmerken van autisme. Daaruit volgend leert u welke eigenschappen van autisme de kans op agressie bevorderen. U leert hierbij meerdere tips voor elk van deze onmacht-bevorderende eigenschappen. Vervolgens leert u een algemeen toepasbare aanpak om agressie te voorkomen bij al uw leerlingen, ongeacht of zij autisme hebben of niet. Hierbij leert u welke gedragingen voorafgaan aan agressie, u leert signalen van gedragsverandering vroegtijdig waar te nemen en u leert om te gaan met deze gedragsveranderingen en zo agressie te voorkomen. Tot slot leert u te deëscaleren, beginnende met een zestal tips die specifiek gelden voor de deëscalatie van agressie bij autisme. U leert daarbij de meest eenvoudige manier om verbaal te deëscaleren waarna u ook nog een back-up plan leert om verbaal te deëscaleren voor die enkele keer dat de meest eenvoudige aanpak niet voldoende blijkt te werken. Tot slot leert u hoe u het beste zou kunnen handelen bij uw eigen leerlingen, met hun eigen specifieke gedragingen.

Tip: Wij verzorgen ook coaching in agressiepreventie bij autisme.

TitelAgressiepreventie bij autisme
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsassistenten
Conciërges
OOP
Teamleiders
Directie
Duur1 workshop
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

U leert de gedragskenmerken van autisme

U leert de cognitieve kenmerken van autisme

U leert welke eigenschappen van autisme de kans op agressie bevorderen

U leert meerdere tips voor elk van deze onmacht-bevorderende eigenschappen

U leert een algemeen toepasbare aanpak om agressie te voorkomen

U leert welke gedragingen voorafgaan aan agressie

U leert signalen van gedragsverandering vroegtijdig waar te nemen

U leert om te gaan met deze gedragsveranderingen en zo agressie te voorkomen

U leert te deëscaleren

U leert een zestal tips die specifiek gelden voor de deëscalatie van agressie bij autisme

U leert de meest eenvoudige manier om verbaal te deëscaleren

U leert een back-up plan leert om verbaal te deëscaleren voor die enkele keer dat de meest eenvoudige aanpak niet voldoende blijkt te werken

U leert hoe u het beste zou kunnen handelen bij uw eigen leerlingen, met hun eigen specifieke gedragingen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Agressiepreventie bij autisme, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Agressiepreventie bij autisme.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Omgaan met agressie

Fysiek ingrijpen bij agressie

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs