Cursus Agressiepreventie op school

Cursus Agressiepreventie op school

Het is onze overtuiging dat voorkomen beter is dan genezen. Bij elke vorm van onveiligheid zou preventie de hoogste prioriteit behoren te krijgen en dit wordt steeds belangrijker naarmate de onveiligheid ingrijpender is. Dit is zeker het geval bij het omgaan met agressie en in het bijzonder bij autisme. Wij raden onderwijsprofessionals daarom aan om vaardig te worden in het voorkómen van agressie.

Uitingen van agressie komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar worden vaak voorafgegaan door hoogoplopende emoties, stemverheffing, hectiek, brutaal gedrag, geroddel, klagen of veroordelende opmerkingen. Uit dergelijke gedragingen kunnen vervolgens concrete agressieve uitingen voortkomen. Wanneer u echter oog hebt voor de gedragingen die veelal leiden tot agressie en u weet hoe u deze gedragingen kunt ombuigen tot effectief gedrag, dan bent u in staat om agressie in een zeer vroeg stadium te voorkomen.

Tijdens de workshop van de “Cursus Agressiepreventie op school” maakt u kennis met een model met daarin 4 domeinen waarin agressie kan ontstaan. Aan de hand van dit model leert u hoe agressie kan worden voorkomen. U leert allereerst om gedrag scherper waar te nemen en om daarbij onderscheid te maken tussen het gedrag en de interpretaties van dat gedrag. Vervolgens leert u welke gedragingen voorafgaan aan agressie en leert u signalen van dergelijke gedragsveranderingen vroegtijdig waar te nemen. U leert met behulp van een gestructureerde aanpak om te gaan met gedragsveranderingen en u leert daarbij te ontdekken wat het beste werkt bij gedragingen van leerlingen. Zodoende leert u agressie te voorkomen en de rust en de sociale veiligheid te herstellen.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Agressiepreventie op school” leert u een toolbox aan interventies om agressie te voorkomen, om gedragsverandering om te buigen naar effectief gedrag en om de rust te herstellen. Hierbij leert u concrete interventies voor elk van de 4 domeinen waarbij u leert om de interventie af te stemmen op het vertoonde gedrag en op de omstandigheden. U leert vroegtijdig in te grijpen met behulp van specifieke communicatieve interventies en u oefent met het toepassen van verscheidene interventies. U leert om angst te herkennen en u leert om te voorkomen dat angst leidt tot het verlies van controle. Daarnaast leert u om een schreeuw om aandacht te begrenzen, om een leerling de regie te geven over het eigen gedrag en om een keuze te geven. Door dit alles leert u de regie weer in handen te krijgen.

Tijdens de optionele derde workshop van de “Cursus Agressiepreventie op school” oefent u met een acteur. Hierdoor leert u de leerdoelen van de tweede workshop toe te passen in reële situaties, met daarbij de nadruk op casussen uit uw eigen alledaagse ervaring.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in agressiepreventie, coaching in het omgaan met agressie, coaching in het fysiek ingrijpen bij agressie en coaching in het durven ingrijpen.

TitelAgressiepreventie op school
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsassistenten
Conciërges
Teamleiders
Duur1, 2 of 3 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U maakt kennis met een model met daarin 4 domeinen waarin agressie kan ontstaan

U leert aan de hand van dit model hoe agressie kan worden voorkomen

U leert welke gedragingen voorafgaan aan agressie

U leert gedrag scherper waar te nemen

U leert onderscheid te maken tussen gedrag en interpretaties van dat gedrag

U leert signalen van gedragsverandering vroegtijdig waar te nemen

U leert gedragsveranderingen te herkennen als verdedigingsmechanismen

U leert te ontdekken wat het beste werkt bij gedragingen van leerlingen

U leert met behulp van een gestructureerde aanpak om te gaan met gedragsveranderingen

U leert, wanneer de situatie zich daarvoor leent, om er een groepsleergesprek van te maken

U leert omgaan met agressie door deze te voorkomen

U leert de rust te herstellen

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Workshop 2 (optioneel)

U leert een toolbox aan interventies om agressie te voorkomen en de rust te herstellen

U leert een gedragsverandering om te buigen naar effectief gedrag

U leert concrete interventies voor elk van de 4 domeinen

U leert de interventie af te stemmen op het vertoonde gedrag

U leert de interventie af te stemmen op de omstandigheden

U leert vroegtijdig in te grijpen met behulp van specifieke communicatieve interventies

U oefent met het toepassen van verscheidene interventies

U leert angst te herkennen

U leert te voorkomen dat angst leidt tot het verlies van controle

U leert een schreeuw om aandacht te begrenzen

U leert de leerling de regie te geven over het eigen gedrag

U leert een keuze te geven

U leert de regie weer in handen te krijgen

Workshop 3 (optioneel)

U leert de leerdoelen van de tweede workshop toe te passen in reële situaties

U leert de leerdoelen van de tweede workshop toe te passen in casussen uit uw eigen alledaagse ervaring

U oefent met een acteur

Mocht u interesse hebben in de Cursus Agressiepreventie op school, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Agressiepreventie.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Omgaan met agressie

Fysiek ingrijpen bij agressie

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs