Cursus BHV Basis

Cursus BHV Basis

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in een schoolgebouw waar vele afzonderlijke ruimtes zijn en er wel honderden kinderen en tieners rondlopen. Daarnaast bevatten verscheidene klaslokalen elementen die zeer gevaarlijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het technieklokaal of het scheikundelokaal. Ook kunnen er ook voorvallen plaatsvinden die echt overal kunnen gebeuren, zoals mensen die flauwvallen of een hartaanval krijgen. Tot slot is er altijd de kans op calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een uitslaande brand. Vanwege dit alles adviseren wij scholen om hun BHV-plan goed op orde te hebben en voldoende BHV-ers toe te rusten voor deze zeer belangrijke taak ten bate van de fysieke veiligheid van leerlingen.

Tijdens de twee aaneengesloten workshops van “Cursus BHV Basis” leert u allereerst om diverse ziekteverschijnselen te herkennen. Daarna leert u om levensreddende handelingen uit te voeren, zoals het stelpen van bloedingen, de stabiele zijligging en de Heimlich manoeuvre. Ook leert u reanimeren, waarbij u leert herkennen wanneer iemand een hartfalen heeft en hoe u in een dergelijk geval effectief kunt handelen middels hartmassage en beademing. Hierbij leert u ook een AED te gebruiken. Vervolgens leert u om bij een beginnende brand de aanwezige blusmiddelen te gebruiken, zoals een brandslanghaspel, een brandblusser en een blusdeken. Tot slot leert u om het gebouw te ontruimen, om de hulpdiensten te alarmeren en om de hulpdiensten op een juiste manier te informeren.

Bij dit alles wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de veiligheid van kinderen en tieners. Zo kan er bij de reanimatieoefening gekozen worden voor kinderreanimatie en wordt er ook bij andere cursusonderdelen rekening gehouden met de specifieke risico’s van kinderen en tieners in een schoolomgeving. Onze “Cursus BHV Basis” is dus geen standaard BHV cursus, maar deze is optimaal geschikt gemaakt voor BHV-ers die werken op een school.

In plaats van het gewoonlijke gepersonaliseerde certificaat wat u ontvangt bij al onze andere cursussen, ontvangt u na afloop van deze cursus een officieel BHV-certificaat. U bent daarmee gecertificeerd BHV-er binnen uw organisatie. Mocht u reeds gecertificeerd BHV-er zijn, dan verwijzen wij u graag naar onze Cursus BHV Herhaling.

TitelBHV Basis
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Onderwijsassistenten
Conciërges
OOP
Teamleiders
Directie
Duur2 workshops op 1 dag
Mogelijke leerdoelen

U leert diverse ziekteverschijnselen te herkennen

U leert levensreddende handelingen uit te voeren

U leert bloedingen te stelpen

U leert de stabiele zijligging toe te passen

U leert de Heimlich manoeuvre toe te passen

U leert herkennen wanneer iemand een hartfalen heeft

U leert handelen wanneer iemand een hartfalen heeft

U leert hartmassage

U leert beademing

U leert een AED te gebruiken

U leert bij een beginnende brand de in school aanwezige blusmiddelen te gebruiken

U leert bij aanwezigheid een brandslanghaspel te gebruiken

U leert bij aanwezigheid een brandblusser te gebruiken

U leert een blusdeken te gebruiken

U leert ontruimen

U leert de hulpdiensten te alarmeren

U leert welke informatie de hulpdiensten nodig hebben

Mocht u interesse hebben in de Cursus BHV Basis, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training BHV Basis.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Brandveiligheid

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan