Cursus BHV Herhaling

Cursus BHV Herhaling

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in een schoolgebouw waar vele afzonderlijke ruimtes zijn en er wel honderden kinderen en tieners rondlopen. Daarnaast bevatten verscheidene klaslokalen elementen die zeer gevaarlijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het technieklokaal of het scheikundelokaal. Ook kunnen er ook voorvallen plaatsvinden die echt overal kunnen gebeuren, zoals mensen die flauwvallen of een hartaanval krijgen. Tot slot is er altijd de kans op calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een uitslaande brand. Vanwege dit alles adviseren wij scholen om hun BHV-plan goed op orde te hebben en voldoende BHV-ers toe te rusten voor deze zeer belangrijke taak ten bate van de fysieke veiligheid van leerlingen.

Tijdens de twee aaneengesloten workshops van de “Cursus BHV Herhaling” frist u al het benodigde op van wat u heeft geleerd tijdens de Cursus BHV Basis. Zoals u hieronder kunt zien, is de weergegeven inhoud van de Cursus BHV Herhaling vrijwel dezelfde als die van de Cursus BHV Basis. Het grote verschil zit hem hierin, dat de inhoud van de basiscursus vaststaat (om officiële certificering van de BHV-ers mogelijk te maken), terwijl de inhoud van de herhalingcursus in overleg met de school wordt afgestemd. Zo bestaat er bij de herhalingcursus bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om de dag af te sluiten met een ontruimingsoefening.

Bij dit alles wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de veiligheid van kinderen en tieners. Zo kan er bij de reanimatieoefening gekozen worden voor kinderreanimatie en wordt er ook bij andere cursusonderdelen rekening gehouden met de specifieke risico’s van kinderen en tieners in een schoolomgeving. Ook onze “Cursus BHV Herhaling” is dus geen standaard BHV cursus, maar deze is optimaal geschikt gemaakt voor BHV-ers die werken op een school.

Deze cursus is overigens uitsluitend bedoeld voor BHV-ers. Wie nog geen gecertificeerd BHV-er is, die wordt verwezen naar onze “Cursus BHV Basis”.

TitelBHV Herhaling
DoelgroepBHV-ers
Duur2 workshops op 1 dag
Mogelijke leerdoelen

U leert diverse ziekteverschijnselen te herkennen

U leert levensreddende handelingen uit te voeren

U leert bloedingen te stelpen

U leert de stabiele zijligging toe te passen

U leert de Heimlich manoeuvre toe te passen

U leert herkennen wanneer iemand een hartfalen heeft

U leert handelen wanneer iemand een hartfalen heeft

U leert hartmassage

U leert beademing

U leert een AED te gebruiken

U leert bij een beginnende brand de in school aanwezige blusmiddelen te gebruiken

U leert bij aanwezigheid een brandslanghaspel te gebruiken

U leert bij aanwezigheid een brandblusser te gebruiken

U leert een blusdeken te gebruiken

U leert ontruimen

U leert de hulpdiensten te alarmeren

U leert welke informatie de hulpdiensten nodig hebben

U voert, indien gewenst, een ontruimingsoefening uit

Mocht u interesse hebben in de Cursus BHV Herhaling, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training BHV Herhaling.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Brandveiligheid

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan