Cursus Differentiëren in de les

Cursus Differentiëren in de les

Leerlingen zijn het meest gemotiveerd en zij behalen het beste leerresultaat wanneer zij de lesstof aangeboden krijgen op een wijze die zo goed mogelijk bij hen past. Dit vraagt van de docent of leerkracht om de lesstof gedifferentieerd aan te bieden. Er zijn veel manieren om te differentiëren.

Veel docenten en leerkrachten zien hier echter tegenop omdat zij veronderstellen dat differentiëren teveel tijd kost. Desalniettemin kan gedifferentieerd lesgeven juist ook veel tijd besparen. Wij laten u graag zien hoe u dit kunt realiseren.

Tijdens de workshop van de “Cursus Differentiëren in de les” leert u om het proces van differentiëren vorm te geven en het onderdeel te laten zijn van uw klassenmanagement. U leert te differentiëren op niveau volgens de taxonomie van Bloom en u leert te differentiëren op begeleidingsbehoefte. Tot slot leert u om bij uw didactiek gedifferentieerd te instrueren.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Differentiëren in de les” leert u om te differentiëren op leerstijl en op interesse. Daarnaast leert u om gedifferentieerd te toetsen en om gedifferentieerd feedback te geven.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in differentiëren.

TitelDifferentiëren in de les
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Duur2 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert het proces van differentiëren vorm te geven

U leert differentiatie onderdeel te laten zijn van uw klassenmanagement

U leert te differentiëren op niveau volgens de taxonomie van Bloom

U leert te differentiëren op begeleidingsbehoefte

U leert gedifferentieerd te instrueren

Workshop 2

U leert te differentiëren op leerstijl

U leert te differentiëren op interesse

U leert gedifferentieerd te toetsen

U leert gedifferentieerd feedback te geven

Mocht u interesse hebben in de Cursus Differentiëren in de les, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops:

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Succesvol voor de klas