Cursus Duurzame inzetbaarheid

Cursus Duurzame inzetbaarheid

De werkdruk in het onderwijs is hoog. De meeste docenten en leerkrachten ervaren dat zij teveel te doen hebben in te weinig tijd en dit leidt bij velen tot stress. Deze stress leidt mogelijk zelfs tot een burn-out of tot een algeheel vertrek uit het onderwijs. Dergelijke uitval is niet slechts zeer vervelend voor de docent of leerkracht zelf, maar het zorgt eveneens voor een flinke kostenpost voor de school. Alle betrokkenen hebben er daarom alle belang bij dat de docent of leerkracht niet uitvalt, maar juist duurzaam inzetbaar blijft.

Het belang om niet uit te vallen, maar om juist duurzaam inzetbaar te blijven, wordt dermate belangrijk geacht dat hier uren voor worden vrijgemaakt. Dit is geregeld in uw CAO. Elk schooljaar opnieuw ontvangt u naar rato van uw betrekkingsomvang 40 uren die u behoort in te vullen ten bate van uw duurzame inzetbaarheid. Als startende docent ontvangt u daar bovenop nog eens 40 extra uren en als werknemer van 57 jaar en ouder ontvangt u zelfs 130 extra uren.

Tijdens de workshop van de “Cursus Duurzame inzetbaarheid” leert u duurzaam inzetbaar te blijven door rust te bevorderen en stress te verminderen. U leer uw rust te bevorderen door uit te gaan van uw kwaliteiten, door oplaadmomenten te herkennen, door rustmomenten te creëren en door een rustige werkhouding te ontwikkelen. Daarnaast leert u uw stress te verminderen door uw valkuilen te vermijden, door effectief te communiceren, door te single-tasken, door prioriteiten te stellen, door assertief te zijn en door nee te leren zeggen zonder schuldgevoel. Tot slot leert u hoe u met behulp van een persoonlijke plan de duurzaamheid van uw inzetbaarheid kunt vergroten.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Duurzame inzetbaarheid” perfectioneert u uw kennis en vaardigheden aan de hand van de uitgevoerde oefeningen en praktijkopdrachten. Daarnaast maakt u onder begeleiding een persoonlijk plan om de duurzaamheid van uw inzetbaarheid nog verder te vergroten.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in duurzame inzetbaarheid, coaching in het voorkomen van een burn-out, coaching in het herstellen van een burn-out, coaching in het re-integreren na een burn-out, coaching in het omgaan met stress, coaching in nee leren zeggen, coaching in het maken van een ideale weekplanning, coaching in mindful werken en coaching in persoonlijke effectiviteit.

TitelDuurzame inzetbaarheid
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Onderwijsassistenten
Conciërges
OOP
Teamleiders
Directie
Duur1 of 2 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert duurzame inzetbaar te blijven

U leert uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen vast te stellen

U leert wat uw oplaadmomenten zijn

U leert rustmomenten te creëren

U leert effectief te communiceren om zodoende stress te verlagen

U leert een rustige werkhouding te ontwikkelen

U leert te single-tasken

U leert met behulp van een persoonlijke plan de duurzaamheid van uw inzetbaarheid te vergroten

U leert prioriteiten te stellen ten bate van de duurzaamheid van uw inzetbaarheid

U leert assertief te zijn

U leert nee te zeggen zonder schuldgevoel

Workshop 2 (optioneel)

U krijgt tijdens de eerste workshop verscheidene oefeningen en praktijkopdrachten mee

U perfectioneert uw kennis en uw vaardigheden aan de hand van de gedane oefeningen en praktijkopdrachten

U maakt onder begeleiding een persoonlijk plan om de duurzaamheid van uw inzetbaarheid te vergroten

Mocht u interesse hebben in de Cursus Duurzame inzetbaarheid, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Duurzame inzetbaarheid.

Al onze workshops: