Cursus Feedback geven en ontvangen

Cursus Feedback geven en ontvangen

Docenten en leerkrachten geven doorlopend feedback aan hun leerlingen. Ook voorzien collega’s elkaar onderling van feedback. Hoogstwaarschijnlijk wordt er nergens meer feedback uitgewisseld als in het onderwijs. Om deze reden zouden juist onderwijsprofessionals in staat moeten zijn om op een juiste manier feedback te geven en te ontvangen.

Wanneer feedback namelijk op een juiste manier wordt gegeven, dan kan het zeer bijdragen aan de ontwikkeling van de ander. Wordt feedback echter niet op een juiste manier gegeven, dan mist het volledig zijn doel en kan het zelfs schadelijk zijn voor de onderlinge verstandhouding. Het is daarom belangrijk om feedback te kunnen geven op een wijze die recht doet aan de onderlinge verstandhouding en die optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van degene die de feedback ontvangt. Daarnaast is het essentieel dat de ontvangers van feedback ook weten hoe zij hierop het beste kunnen reageren en omgaan, ook wanneer de gever van de feedback niet in staat is om op de juiste wijze feedback te geven.

Tijdens de workshop van de “Cursus Feedback geven en ontvangen” leert u de 10 gouden feedbackregels toe te passen, waardoor u feedback kunt geven op een wijze die voor alle betrokkenen zowel effectief als sociaal veilig is. Bij dit alles leert u de basisprincipes van communicatie toe te passen, zowel de verbale als de non-verbale communicatie, om zodoende openhartig te kunnen communiceren. U leert ook op respectvolle wijze feedback te geven, onder andere door te leren complimenteren. Daarnaast leert u te benoemen wat het effect is van iemands gedrag op uw gevoel. Tot slot leert u goed om te gaan met de feedback die u zelf van een ander ontvangt, ook wanneer de gever van de feedback tekort schiet in het geven van feedback op de juiste wijze.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het geven van feedback, coaching in het ontvangen van feedback, coaching in coachingsvaardigheden en coaching in effectief communiceren.

TitelFeedback geven
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Teamleiders
Directie
Duur1 workshop
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

U leert feedback te geven

U leert de 10 gouden feedbackregels toe te passen

U leert de basisprincipes van communicatie toe te passen

U leert zowel verbale als non-verbale communicatie in te zetten

U leert openhartig te communiceren

U leert op respectvolle wijze feedback te geven

U leert te complimenteren

U leert te benoemen wat het effect is van iemands gedrag op uw gevoel

U leert om te gaan met feedback die op de juiste wijze wordt gegeven

U leert om te gaan met feedback die niet op de juiste wijze wordt gegeven

Mocht u interesse hebben in de Cursus Feedback geven en ontvangen, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Feedback geven en ontvangen.

Al onze workshops: