Cursus Ingrijpen bij fysieke agressie

Cursus Ingrijpen bij fysieke agressie

Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur om agressie zoveel mogelijk te voorkomen. Toch is dat niet altijd mogelijk. Het komt zelfs steeds vaker voor, dat leerlingen hun agressie fysiek uiten, zowel tegenover elkaar als tegenover medewerkers van de school. Dergelijke voorvallen halen steeds vaker de media. Ook blijken scholen in toenemende mate protocollen voor het omgaan met agressie op te stellen en worden docenten en leerkrachten steeds vaker getraind in het omgaan met agressie, zoals bijvoorbeeld in het bijzondere geval van agressie bij autisme.

Van nature vinden de meeste mensen vinden het moeilijk om in een dergelijke situatie in te grijpen. Desalniettemin hebben onderwijsprofessionals een verantwoordelijkheid in het handhaven van de veiligheid en daarbij hoort nu eenmaal dat er ingegrepen zou behoren te worden wanneer iemand fysiek agressief is. Toch is het wel begrijpelijk, dat de meeste onderwijsprofessionals terughoudend zijn om in te grijpen bij dergelijke situaties. Allereerst is het nog best een kunst om überhaupt te durven ingrijpen. Daarnaast is men zich onvoldoende bewust van de vormen van ingrijpen die wettelijk zijn toegestaan en een vergissing zou ervoor kunnen zorgen dat er juist aangifte tegen ú wordt gedaan of dat uzelf ongewild de media haalt.

Tijdens de workshop van de “Cursus Ingrijpen bij fysieke agressie” leert u effectief in te grijpen bij fysieke agressie door allereerst fysieke agressie te kunnen duiden en grenzen te stellen door houding en stemgebruik. Ons uitgangspunt is volledige geweldloosheid, waarbij de nadruk ligt op de preventie van fysieke agressie. Vervolgens leert te voorkomen dat u handelt volgens vechten, vluchten of verstarren (fight, flight or freeze) en leert u in plaats daarvan om de fysieke agressie juist te deëscaleren. Voor het geval het nodig is om fysiek te moeten ingrijpen, leert u allereerst onder welke voorwaarden en op welke wijzen dat eigenlijk is geoorloofd. Daarbij leert u effectief afweren en uzelf te bevrijden, beiden zonder de leerling pijn te hoeven doen. U leert de fysieke omgeving en uw positionering in de ruimte te gebruiken. U leert toenaderingstechnieken en u leert beheersingstechnieken om de ander onder controle te houden. U leert verschillende technieken die afhankelijk zijn van uw specifieke doelgroep. Dit alles zal verlopen volgens ons protocol voor het ingrijpen bij fysieke agressie. Heel specifiek leert u dit toe te passen wanneer u moet ingrijpen bij twee vechtende leerlingen.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in agressiepreventie, coaching in het omgaan met agressie, coaching in het fysiek ingrijpen bij agressie en coaching in het durven ingrijpen.

TitelIngrijpen bij fysieke agressie
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsassistenten
Conciërges
Teamleiders
Duur1 workshop
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

U leer effectief in te grijpen bij fysieke agressie

U leert fysieke agressie te duiden

U leert grenzen te stellen door houding en stemgebruik

U leert uit te gaan van geweldloosheid

U leert fysieke agressie zo goed mogelijk te voorkomen

U leert fysieke agressie te deëscaleren

U leert te voorkomen dat u handelt volgens vechten of vluchten of verstarren (fight or flight or freeze)

U leert professioneel te handelen

U leert op welke wijze fysiek ingrijpen is geoorloofd

U leert effectief af te weren

U leert af te weren zonder de leerling pijn te doen

U leert uzelf of anderen effectief te bevrijden

U leert te bevrijden zonder de leerling pijn te doen

U leert de fysieke omgeving te gebruiken

U leert uw positionering in de ruimte te gebruiken

U leert toenaderingstechnieken

U leert beheersingstechnieken om de ander onder controle te houden

U leert verschillende technieken die afhankelijk zijn van uw specifieke doelgroep

U leert in te grijpen bij twee vechtende leerlingen

U leert het protocol voor het ingrijpen bij fysieke agressie

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Ingrijpen bij fysieke agressie, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Ingrijpen bij fysieke agressie.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Omgaan met agressie

Fysiek ingrijpen bij agressie

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs