Cursus Leerlingen weerbaar maken

Cursus Leerlingen weerbaar maken

Een deel van de mensen is beduidend minder weerbaar dan dat mensen over het algemeen zijn. Dit kan het gevolg zijn van genetische aanleg, van de opvoeding, van eventuele ingrijpende gebeurtenissen of van een combinatie van deze factoren. Wat de oorzaak ook is, wanneer mensen minder goed in staat zijn om grenzen te stellen en om voor zichzelf op te komen, dan is men veel vatbaarder voor de negatieve gedragingen van andere mensen.

Vooral bij kinderen en tieners kan een verminderde weerbaarheid al snel leiden tot een negatief zelfbeeld, tot bezwijken onder groepsdruk, tot structureel gepest worden en zelfs tot het ondergaan van mishandeling. Gelukkig is weerbaarheid een competentie die door training behoorlijk kan toenemen, waardoor tegelijkertijd de nadelige gevolgen van een verminderde weerbaarheid zullen afnemen. Juist als onderwijsprofessionals zijn wij in de positie om kinderen en tieners te helpen om meer weerbaar te worden.

Tijdens de workshop van de “Cursus Leerlingen weerbaar maken” leert u hoe u leerlingen kunt trainen in het vergroten van hun weerbaarheid, zodat zij grenzen kunnen stellen en voor zichzelf kunnen opkomen wanneer er sprake is van groepsdruk, van pesten of zelfs van kindermishandeling. U maakt hierbij kennis met de meest gebruikte weerbaarheidsmethoden, namelijk Leefstijl, Rots en Water, Wish en MKP. Ook leert u over de eigen weerbaarheid.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Leerlingen weerbaar maken” leert u allereerst de voor weerbaarheid meest belangrijke houdingsvaardigheden. Vervolgens leert u te werken met een groot aantal werkvormen die de weerbaarheid vergroten, zoals bijvoorbeeld psycho-fysieke werkvormen, vertrouwensoefeningen, samenwerkingsoefeningen en kringgesprekken. Hierbij leert u de weerbaarheid te vergroten in de context van pesten, van iemands zelfbeeld en van groepsdruk.

Tijdens de optionele derde workshop van de “Cursus Leerlingen weerbaar maken” leert u de voor weerbaarheid meest belangrijke didactische vaardigheden en leert u echte ervaring op te doen in het trainen van anderen in het vergroten van de weerbaarheid. Vervolgens leert u de weerbaarheid te vergroten in de context van kindermishandeling waarbij u ook leert werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot slot leert u leerlingen correct door te verwijzen bij eventuele vragen of problemen.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het weerbaar maken van leerlingen en coaching in het omgaan met pesten.

TitelLeerlingen weerbaar maken
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Duur1, 2 of 3 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert leerlingen weerbaar te maken

U leert de voordelen van psycho-fysiek werken

U maakt kennis met de meest gebruikte methoden in weerbaarheid

U leert over Leefstijl

U leert over Rots en Water

U leert over Wish

U leert over MKP

U leert over de eigen weerbaarheid

Workshop 2 (optioneel)

U leert de voor weerbaarheid meest belangrijke houdingsvaardigheden

U leert een groot aantal werkvormen toe te passen die de weerbaarheid vergroten

U leert te werken met psycho-fysieke werkvormen

U leert te werken met vertrouwensoefeningen

U leert te werken met samenwerkingsoefeningen

U leert te werken met kringgesprekken

U leert weerbaarheid te vergroten in de context van pesten

U leert weerbaarheid te vergroten in de context van iemands zelfbeeld

U leert weerbaarheid te vergroten in de context van groepsdruk

Workshop 3 (optioneel)

U leert de voor weerbaarheid meest belangrijke didactische vaardigheden

U leert echte ervaring op te doen in het trainen van anderen in het vergroten van de weerbaarheid

U leert weerbaarheid te vergroten in de context van kindermishandeling

U leert werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

U leert leerlingen correct door te verwijzen bij eventuele vragen of problemen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Leerlingen weerbaar maken, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Pestprotocol opstellen

Online pesten, cyberpesten, digipesten

Anti-pestprogramma’s

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling