Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Ongeacht of u beschikt over een optimaal schoolveiligheidsplan of dat u werkt met losse documenten en protocollen, het is belangrijk dat alle medewerkers bekend zijn met al datgene wat uw school heeft geregeld op het gebied van de sociale veiligheid en de fysieke veiligheid. Pas wanneer men bekend is met alle afspraken, kan men daarnaar gaan handelen. Om die reden zou u de behoefte kunnen hebben om uw medewerkers bekend te maken met uw documentatie omtrent de veiligheid op school. Dit speelt in het bijzonder een rol wanneer zich een incident heeft voorgedaan waarvan uit de evaluatie bleek, dat medewerkers onvoldoende hebben gehandeld naar datgene wat schoolbreed was afgesproken.

Daarnaast zou het ook zo kunnen zijn dat u bezig bent om uw veiligheidsdocumentatie aan te passen of uit te breiden en dat u juist uw medewerkers wilt betrekken in het opstellen of afronden van specifieke protocollen. Het zijn tenslotte uw medewerkers die in de dagelijkse praktijk regelmatig tegen uitdagingen aanlopen die betrekking hebben op de veiligheid op school. Juist zij weten daarom aan welke protocollen de meeste behoefte bestaat en wellicht dat zij ook nog veel zinvolle input kunnen leveren over de gewenste afhandeling van bepaalde incidenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sociale veiligheid op internet, aan het omgaan met pesten, aan het omgaan met agressie of aan het omgaan met seksuele intimidatie.

Wat uw insteek ook is, u zou er behoefte aan kunnen hebben om tezamen met een groep medewerkers één of meerdere workshop te besteden aan onderdelen van uw veiligheidsdocumentatie. U zou hiermee invulling kunnen geven aan een studiemiddag of studiedag, maar mogelijk kiest u hiervoor een geheel ander moment uit. Wat uw voorkeuren hierin ook zijn, u kunt altijd bij ons terecht om dergelijke bijeenkomsten voor u te organiseren en te begeleiden. Bij dit alles kunnen wij u en/of uw medewerkers eveneens voorzien van eventuele adviezen. Ook kunnen wij alle mogelijke protocollen leveren die voor u als uitgangspunt kunnen dienen om te zorgen voor uw eigen op maat gemaakte protocollen.

Tijdens de “Cursus Maatwerk Schoolveiligheidsplan” raken uw medewerkers bekend met de veiligheidsdocumentatie die u beter bekend wil laten zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om onder begeleiding medewerkers te laten meedenken en -werken aan de door u gewenste veiligheidsdocumentatie. Tot slot kunnen wij alle betrokkenen voorzien van de benodigde veiligheidsdocumentatie en/of u daarover adviseren. Dit alles ontwerpen wij in nauwgezet overleg met het management.

Dit is overigens één van onze cursussen waarin het aantal deelnemers in principe ongelimiteerd is. Wel zullen we bij het ontwerp en bij de verkozen werkvormen rekening moeten houden met het door u gewenste aantal deelnemers.

TitelMaatwerk schoolveiligheidsplan
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsassistenten
Conciërges
OOP
Teamleiders
Directie
DuurOngelimiteerd aantal workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Uw medewerkers raken bekend met specifieke veiligheidsdocumentatie

Uw medewerkers denken mee met specifieke veiligheidsdocumentatie

Uw medewerkers werken aan specifieke veiligheidsdocumentatie

U en/of uw medewerkers worden voorzien van specifieke veiligheidsdocumentatie

U en/of uw medewerkers worden voorzien van adviezen

De workshops worden ontworpen in nauw overleg met het management

De workshops worden door ons vormgegeven

De workshops worden door ons begeleid

Mocht u interesse hebben in de Cursus Maatwerk Schoolveiligheidsplan, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Beleid voor veiligheid op internet

Omgaan met agressie

Fysiek ingrijpen bij agressie

Pestprotocol opstellen

Online pesten, cyberpesten, digipesten

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brandveiligheid

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan

Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs

Nieuwsbrief Veiligheid op internet