Cursus Moeilijke oudergesprekken voeren

Cursus Moeilijke oudergesprekken voeren

De meeste oudergesprekken zullen zonder problemen verlopen. Toch kunnen oudergesprekken een grote uitdaging vormen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van moeilijke gespreksonderwerpen, van taalbarrières, van irrealistische verwachtingen of van hoogoplopende emoties. Dit alles kan het aanzienlijk bemoeilijken om een goed gesprek te voeren.

U kunt hierbij denken aan gesprekken over een afgewezen verzoek, tegenvallende resultaten, teruglopende motivatie, onvoldoende samenwerking met medeleerlingen, klachten van docenten en leerkrachten, wangedrag tijdens de les, ontstane conflicten, straffen en schorsingen, signalen van overbelasting, oplopend ziekteverzuim, gebrek aan hygiëne, de overstap naar een andere klas, de overstap naar een andere school, een afwijzing voor een bevordering of het bespreken van een vermoeden van kindermishandeling. Stuk voor stuk veelvoorkomende gesprekken die nog best moeilijk kunnen zijn.

Tijdens de workshop van de “Cursus Moeilijke oudergesprekken voeren” leert u een oudergesprek op te bouwen en af te ronden. Ook wanneer het een slechtnieuwsgesprek betreft. U leert hierbij om te gaan met verschillende typen ouders, zoals ouders waarbij er sprake is van een taalbarrière of ouders die heel mondig zijn. U leert daarbij effectief om te gaan met de emoties van ouders, zoals bijvoorbeeld ook het omgaan met agressief gedrag waarbij u altijd in staat bent om uw eigen grenzen te bewaken. Tijdens de cursus wordt altijd aandacht besteed aan het soort oudergesprekken dat u persoonlijk het meest uitdagend vindt.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Moeilijke oudergesprekken voeren” leert u de leerdoelen van de eerste workshop nóg beter te beheersen. Daarnaast leert u om de leiding over het gesprek te behouden door het gesprek op een juiste wijze op te bouwen, de agenda met de ouder af te stemmen, SMART afspraken te maken en het gesprek op een juiste wijze weer af te ronden.

Deze cursus heeft overigens vrijwel dezelfde opzet en inhoud als de “Cursus Moeilijke gesprekken voeren”, maar de u voorliggende cursus richt zich specifiek op oudergesprekken. Mocht u meer interesse hebben in het voeren van moeilijke gesprekken in het algemeen, dan raden wij u de “Cursus Moeilijke gesprekken voeren” aan.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het voeren van moeilijke gesprekken, coaching in het voeren van moeilijke oudergesprekken, coaching in het omgaan met emoties, coaching in effectief communiceren.

TitelMoeilijke oudergesprekken voeren
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Teamleiders
Directie
Duur1 of 2 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert moeilijke oudergesprekken te voeren

U leert om te gaan met verschillende typen ouders

U leert om te gaan met heel mondige ouders

U leert slecht nieuws te brengen

U leert om te gaan met verschillende soorten emoties van ouders

U leert om te gaan met agressie

U leert uw eigen grenzen te bewaken

U leert om te gaan met taalbarrières

Workshop 2 (optioneel)

U leert de leerdoelen van de eerste workshop nog beter beheersen

U leert een oudergesprek op te bouwen

U leert de agenda af te stemmen met de ouder

U leert SMART afspraken te maken

U leert een oudergesprek af te ronden

Mocht u interesse hebben in de Cursus Moeilijke oudergesprekken voeren, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops:

Relevante artikels

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Omgaan met agressie