Cursus Omgaan met agressie op school

Cursus Omgaan met agressie op school

In het onderwijs komt agressie helaas regelmatig voor. Agressie tussen leerlingen onderling, agressie van leerlingen richting docenten en zelfs agressie van ouders richting docenten. De incidenten zijn lang niet altijd even ernstig, maar de gevolgen voor de betrokkenen kunnen desalniettemin verstrekkend zijn.

Tijdens de “Cursus Omgaan met agressie op school” leert u effectief in te grijpen bij verscheidene soorten agressie, zowel tegenover u als tegenover een ander en zowel verbaal als ook fysiek.

TitelOmgaan met agressie op school
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur1 of 2 dagdelen
Leerdoelen

U leert om te gaan met agressie

U leert onderscheid te maken tussen verbale agressie, psychologische agressie en fysieke agressie

U leert effectief te handelen bij frustratieagressie

U leert effectief te handelen bij instrumentele agressie

U leert voortdurende agressie alsnog te stoppen

U leert effectief te handelen bij agressie tegenover u

U leert effectief te handelen bij agressie tegenover een ander

U leert effectief te handelen bij agressie vanuit ouders van leerlingen

U leert te onderscheiden wanneer u fysiek mag ingrijpen

U leert op welke wijze u fysiek mag ingrijpen

U leert te onderscheiden wanneer er aangifte moet worden gedaan bij de politie

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Omgaan met agressie op school, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan.

Al onze cursussen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief (vanaf € 33 per deelnemer)
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door vakbekwame trainers en trainingsacteurs met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van iedere deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden bij serieuze deelname opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat

Relevante artikels

Omgaan met agressie