Cursus Omgaan met agressie op school

Cursus Omgaan met agressie op school

In het onderwijs komt agressie helaas regelmatig voor. Agressie tussen leerlingen onderling, agressie van leerlingen richting docenten en zelfs agressie van ouders richting docenten. De incidenten zijn lang niet altijd even ernstig, maar de gevolgen voor de betrokkenen kunnen desalniettemin verstrekkend zijn. Dit geldt zeker ook voor de agressor zelf, zoals bijvoorbeeld bij autisme. Het is daarom van belang dat onderwijsprofessionals bekwaam zijn in het omgaan met agressie, zowel ten bate van henzelf als ten bate van degenen voor wie zij verantwoordelijkheid dragen.

Tijdens de workshop van de “Cursus Omgaan met agressie op school” leert u om onderscheid te maken tussen verbale agressie, psychologische agressie en fysieke agressie. U leert wat wordt bedoeld met macht-agressie (ook wel instrumentele agressie genoemd) en onmacht-agressie (ook wel frustratieagressie genoemd). Ter preventie leert u hoe u agressie het beste kunt voorkomen en hoe u uw eigen spanning kunt beheersen en rustig kunt blijven. U leert om effectief te handelen bij zowel macht-agressie als bij onmacht-agressie. U leert door de inzet van communicatie effectief te handelen bij agressie tegenover u en bij agressie tegenover een ander. U leert effectief te handelen bij agressie vanuit leerlingen en bij agressie vanuit ouders van leerlingen. U leert te onderscheiden wanneer u fysiek mag ingrijpen en op welke wijze u fysiek mag ingrijpen. Tot slot leert u wanneer er aangifte bij de politie behoort te worden gedaan.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Omgaan met agressie op school” leert u datgene wat we in overleg buiten de eerste workshop hebben gehouden en leert u zich nog beter bekwamen in de meest belangrijke leerdoelen van de eerste workshop. Vervolgens leert u op welke wijzen de school het omgaan met agressie kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld door te voorzien in een goed agressieprotocol. Hierbij gaat u aan de slag met een concrete casus uit de praktijk. Tot slot maakt u onder begeleiding een persoonlijk plan om u nog verder te bekwamen in het omgaan met agressie.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in agressiepreventie, coaching in het omgaan met agressie, coaching in het fysiek ingrijpen bij agressie en coaching in het durven ingrijpen.

TitelOmgaan met agressie op school
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsassistenten
Conciërges
OOP
Teamleiders
Duur1 of 2 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert om te gaan met agressie

U leert onderscheid te maken tussen verbale agressie, psychologische agressie en fysieke agressie

U leert wat macht-agressie inhoudt (ook wel instrumentele agressie genoemd)

U leert wat onmacht-agressie inhoudt (ook wel frustratieagressie genoemd)

U leert hoe u agressie het beste kunt voorkomen

U leert uw eigen spanning te beheersen en rustig te blijven

U leert effectief te handelen bij macht-agressie

U leert effectief te handelen bij onmacht-agressie

U leert effectief te handelen bij agressie tegenover u

U leert effectief te handelen bij agressie tegenover een ander

U leert effectief te handelen bij agressie vanuit leerlingen

U leert effectief te handelen bij agressie vanuit ouders van leerlingen

U leert te onderscheiden wanneer u fysiek mag ingrijpen

U leert op welke wijze u fysiek mag ingrijpen

U leert te onderscheiden wanneer er aangifte bij de politie moet worden gedaan

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Workshop 2 (optioneel)

U leert datgene wat we in overleg buiten de eerste workshop hebben gehouden

U leert zich nog beter bekwamen in de leerdoelen van de eerste workshop

U gaat aan de slag met een concrete casus uit de praktijk

U leert op welke wijzen de school het omgaan met agressie kan vergemakkelijken

U leert te werken met een protocol “Omgaan met agressie”

U maakt onder begeleiding een persoonlijk plan om u verder te bekwamen in het omgaan met agressie

Mocht u interesse hebben in de Cursus Omgaan met agressie op school, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Omgaan met agressie.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Omgaan met agressie

Fysiek ingrijpen bij agressie

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs