Cursus Omgaan met discriminatie op school

Cursus Omgaan met discriminatie op school

Reeds het allereerste artikel van onze grondwet betreft het verbod op discriminatie. Ook het wetboek van strafrecht besteedt er ruime aandacht aan. Toch is niet altijd even duidelijk of er überhaupt sprake is van feitelijke discriminatie. Het kan ook zo zijn dat iemand discriminatie ervaart, terwijl daar feitelijk geen sprake van is. Desalniettemin hebben zowel de feitelijke discriminatie als ook de ervaren discriminatie een grote invloed op de veiligheidsbeleving van leerlingen.

Tijdens de workshop van de “Cursus Omgaan met discriminatie op school” leert u om met discriminatie om te gaan door allereerst discriminatie zoveel mogelijk te voorkomen. U leert wat feitelijke discriminatie inhoudt volgens de grondwet en volgens het wetboek van strafrecht. Daarbij leert u het verschil tussen feitelijke en ervaren discriminatie en leert u effectief te handelen bij zowel feitelijke als bij ervaren discriminatie. Hiermee leert u om de sociale veiligheid te herstellen. Ook leert u te onderscheiden wanneer er aangifte moet worden gedaan bij de politie.

Vervolgens leert u wat stereotype vooroordelen zijn, hoe het bestaan daarvan een biologisch doel dient, maar hoe deze gemakkelijk kunnen leiden tot sociale nadelen met als meest nadelige resultaat feitelijke discriminatie. U leert daarom hoe u stereotype vooroordelen kunt minimaliseren. Tot slot leert u hoe de ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ ruimte biedt om de omgang met discriminatie op te nemen in zowel het schoolbeleid als in de lessen.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het omgaan met discriminatie.

TitelOmgaan met discriminatie op school
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Teamleiders
Directie
Duur1 workshop
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

U leert om te gaan met discriminatie

U leert wat discriminatie inhoudt volgens de grondwet

U leert wat discriminatie inhoudt volgens het wetboek van strafrecht

U leert onderscheid te maken tussen feitelijke en ervaren discriminatie

U leert effectief te handelen bij feitelijke discriminatie

U leert effectief te handelen bij ervaren discriminatie

U leert de sociale veiligheid te herstellen

U leert te onderscheiden wanneer er aangifte bij de politie moet worden gedaan

U leert wat stereotype vooroordelen zijn

U leert hoe stereotype vooroordelen een biologisch doel dienen

U leert hoe stereotype vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie

U leert hoe u stereotype vooroordelen kunt minimaliseren

U leert over de ‘Wet op het voortgezet onderwijs‘ in de context van het voorkómen van discriminatie

U leert hoe u het voorkómen van discriminatie kunt opnemen in het schoolbeleid

U leert hoe u het voorkómen van discriminatie kunt opnemen in de lessen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Omgaan met discriminatie op school, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Omgaan met discriminatie.

Al onze workshops: