Cursus Omgaan met emoties

Cursus Omgaan met emoties

In alle communicatieve processen op school spelen emoties een essentiële rol. Toch zijn het vaak juist de emoties die de effectiviteit van de communicatie zeer kunnen bemoeilijken. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een moeilijk oudergesprek of het voeren van een moeilijk gesprek in het algemeen, zowel met medewerkers als met leerlingen. Of denk aan de emoties die een noemenswaardige rol kunnen spelen bij het verloop van sommige vergaderingen of wanneer de school een bepaalde verandering wil doorvoeren.

Juist bij emotionele gesprekken is het belangrijk om goed zicht te hebben op uw eigen emoties en op de emoties van uw gesprekspartner. Uitgaande hiervan kunt u ook emotionele gesprekken laten verlopen op een wijze die prettig is voor alle betrokkenen.

Tijdens de workshop van de “Cursus Omgaan met emoties” leert u allereerst herkennen wat u zelf voelt in een emotionele situatie en wat u zelf denkt in een emotionele situatie. Vervolgens leert u herkennen wat een ander voelt in een emotionele situatie. Hiermee legt u de basis om grip te gaan krijgen op emotionele gesprekken.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Omgaan met emoties” leert u om te gaan met emoties door allereerst uw eigen emoties te beheersen. Vervolgens leert u om effectief om te gaan met de emoties van een ander. U leert om minder spanning te ervaren tijdens een emotioneel gesprek door bijvoorbeeld rust te creëren en door emotionele gesprekken in kortere tijd te voeren.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het omgaan met emoties, coaching in het omgaan met faalangst, coaching in het voeren van moeilijke gesprekken en coaching in het voeren van moeilijke oudergesprekken.

TitelOmgaan met emoties
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsassistenten
Conciërges
OOP
Teamleiders
Directie
Duur1 of 2 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert de basis te leggen voor het omgaan met emoties

U leert herkennen wat u zelf voelt in een emotionele situatie

U leert herkennen wat u zelf denkt in een emotionele situatie

U leert herkennen wat een ander voelt in een emotionele situatie

Workshop 2 (optioneel)

U leert om te gaan met emoties

U leert uw eigen emoties te beheersen

U leert effectief om te gaan met de emoties van een ander

U leert minder spanning ervaren in een emotioneel gesprek

U leert rust te creëren in een emotioneel gesprek

U leert emotionele gesprekken in kortere tijd te voeren

Mocht u interesse hebben in de Cursus Omgaan met emoties, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Omgaan met emoties.

Al onze workshops: