Cursus Omgaan met pesten op school

Cursus Omgaan met pesten op school

Pesten kan grote gevolgen hebben voor de psychologische en de sociale ontwikkeling van leerlingen. Gevoelens van onzekerheid, angstigheid, depressie, stress, eenzaamheid en bindingsangst kunnen een leven lang aanhouden. Het is daarom essentieel dat pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat eventuele incidenten van pesten zo snel en zo goed mogelijk worden opgelost.

Tijdens de workshop van de “Cursus Omgaan met pesten op school” leert u pesten zo goed mogelijk te voorkomen, leert u te herkennen welke leerlingen een vergrote kans lopen om gepest te worden en om signalen van pesten te herkennen. U leert te werken met de vijfsporenaanpak door onder andere effectief te handelen ten opzichte van de gepeste leerling, ten opzichte van de pestende leerling, ten opzichte van de ouders van beiden en ten opzichte van de klasgenoten van de gepeste leerling. Daarbij leert u te werken met een goed pestprotocol. Tot slot leert u ook om te gaan met online pesten.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Omgaan met pesten op school” leert u allereerst hoe u in uw eigen lessen het pesten zoveel mogelijk kunt voorkomen. Vervolgens leert u hoe op school het pesten zo goed mogelijk kan worden voorkomen, door kennis te nemen van de meest gebruikte anti-pestprogramma’s en door op basis van de specifieke voor- en nadelen van deze programma’s te kiezen voor degene die het beste past bij uw school.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het weerbaar maken van leerlingen en coaching in het omgaan met pesten.

TitelOmgaan met pesten op school
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsassistenten
Teamleiders
Directie
Duur1 of 2 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert om te gaan met pesten

U leert pesten te onderscheiden van ruziën of plagen

U leert wat de gevolgen zijn van pesten

U leert de non-verbale signalen te herkennen die wijzen op pesten

U leert te herkennen welke leerlingen een vergrote kans lopen om gepest te worden

U leert hoe pesten zoveel mogelijk kan worden voorkomen

U leert te werken met een pestprotocol

U leert te werken met de vijfsporenaanpak

U leert effectief om te gaan met de gepeste leerling

U leert effectief om te gaan met de ouders van de gepeste leerling

U leert effectief om te gaan met de pestende leerling

U leert effectief om te gaan met de ouders van de pestende leerling

U leert effectief om te gaan met de klasgenoten van de gepeste leerling

U leert om te gaan met online pesten / cyberpesten / digipesten

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Workshop 2 (optioneel)

Er leert hoe u in uw eigen lessen het pesten zoveel mogelijk kunt voorkomen

U leert hoe pesten op school zo goed mogelijk kan worden voorkomen

U leert de meest gebruikte anti-pestprogramma’s kennen

U leert over de specifieke voordelen van de meest gebruikte anti-pestprogramma’s

U leert over de specifieke nadelen van de meest gebruikte anti-pestprogramma’s

U leert op basis waarvan u kunt kiezen voor een bepaald anti-pestprogramma

Mocht u interesse hebben in de Cursus Omgaan met pesten op school, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Wet Veiligheid op school

Actieplan Sociale veiligheid op school

Pestprotocol opstellen

Online pesten, cyberpesten, digipesten

Anti-pestprogramma’s

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Veiligheid op internet