Cursus Omgaan met radicalisering op school

Cursus Omgaan met radicalisering op school

Radicalisering is een zeer actueel thema. De term raakt aan andere actuele onderwerpen zoals extremisme en terrorisme. Radicalisering is niet slechts een gevaar voor de veiligheid op school, maar het vormt eveneens een gevaar voor onze democratische rechtstaat, de staatsveiligheid en de openbare orde.

Ondanks de mogelijk omvangrijke gevolgen van radicalisering, begint het radicaliseringsproces heel klein en zou het kunnen worden waargenomen door de naaste omgeving. Naast het gezin en de vriendenkring zijn het vooral de docenten en leerkrachten die de meeste signalen van radicalisering zouden kunnen oppikken. Daarom adviseren wij scholen om hun medewerkers te leren om radicalisering vroegtijdig waar te nemen en er effectief mee om te gaan.

Tijdens de workshop van de “Cursus Omgaan met radicalisering op school” leert u allereerst wat radicalisering nu eigenlijk is en wat de kenmerken daarvan zijn. U leert over legale en over illegale radicalisering. U leert hoe illegale radicalisering zich verhoudt tot de democratische rechtstaat. U leert het verband tussen radicalisering en extremisme en tussen radicalisering en terrorisme. Ook leert u in hoeverre radicalisering niet hetzelfde is als polarisatie en als activisme.

Vervolgens leert u waarom radicalisering het gemakkelijkst plaatsvindt tijdens de puberale ontwikkeling. U leert wat de triggerfactoren zijn op zowel het niveau van de persoon, als van de groep als van de maatschappij. U leert radicalisering op school zoveel mogelijk te voorkomen en u leert hoe de ‘Wet op het voortgezet onderwijs‘ ruimte biedt om de omgang met radicalisering op te nemen in zowel het schoolbeleid als in de lessen. Tot slot leert u om effectief te handelen wanneer er toch duidelijke signalen van radicalisering worden waargenomen.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in het omgaan met radicalisering.

TitelOmgaan met radicalisering op school
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Teamleiders
Directie
Duur1 workshop
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

U leert wat radicalisering inhoudt

U leert wat de kenmerken zijn van radicalisering

U leert over het verschil tussen legale en illegale radicalisering

U leert hoe radicalisering zich verhoudt tot de democratische rechtstaat

U leert wat het verband is tussen radicalisering en extremisme

U leert wat het verband is tussen radicalisering en terrorisme

U leert het verschil tussen radicalisering en polarisatie

U leert het verschil tussen radicalisering en activisme

U leert welke plek radicalisering inneemt in de puberale ontwikkeling

U leert wat de triggerfactoren zijn op persoonsniveau

U leert wat de triggerfactoren zijn op groepsniveau

U leert wat de triggerfactoren zijn op maatschappelijk niveau

U leert radicalisering zo goed mogelijk te voorkomen

U leert over de ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ in de context van het voorkómen van radicalisering

U leert hoe u het voorkómen van radicalisering kunt opnemen in het schoolbeleid

U leert hoe u het voorkómen van radicalisering kunt opnemen in de lessen

U leert effectief te handelen bij duidelijke signalen van radicalisering

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Omgaan met radicalisering op school, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering.

Al onze workshops: