Cursus Opvang en nazorg

Cursus Opvang en nazorg

Bij ingrijpende gebeurtenissen is het belangrijk dat de school goed crisismanagement voert door de mensen die door de gebeurtenis zijn aangedaan op de juiste manier op te vangen en passende nazorg te bieden. Dit kan zowel betrekking hebben op de sociale veiligheid als op de fysieke veiligheid. Op school gaat hierbij allereerst de aandacht uit naar de betrokken leerlingen, maar evenzo is het belangrijk om goede opvang en nazorg te bieden aan eventueel betrokken collega’s en ouders van leerlingen.

Tijdens de workshop van de “Cursus Opvang en nazorg” leert u over de emotionele reacties van kinderen, jongeren en volwassenen. U leert begrijpen wat de impact is van een ingrijpende gebeurtenis, wat de tijdelijke gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis zijn voor het functioneren en hoe een verwerkingsproces werkt. U leert om psychosociale problemen vroegtijdig te signaleren en de sociale omgeving te informeren. Tot slot leert u over het belang van het bewaken van de eigen grenzen.

Tijdens de optionele tweede workshop van de “Cursus Opvang en nazorg” leert u om praktische ondersteuning te bieden na een ingrijpende gebeurtenis. U leert om effectief te communiceren door een professioneel opvanggesprek te voeren waarbij u zonder oordeel luistert, samenvat en doorvraagt. U leert om te gaan met vecht-, vlucht- en verstarreacties (fight, flight and freeze) en met alle mogelijke emotionele reacties. Tot slot leert u de eigen grenzen te bewaken, zodat compassiemoeheid wordt voorkomen.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in crisismanagement, coaching in het omgaan met calamiteiten, coaching in opvang en nazorg en coaching in traumaverwerking.

TitelOpvang en nazorg
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Conciërges
Teamleiders
Directie
Duur1 of 2 workshops
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

Workshop 1

U leert over de emotionele reacties van kinderen en jongeren

U leert over de emotionele reactie van volwassenen

U leert begrijpen wat de impact is van een ingrijpende gebeurtenis

U leert wat de tijdelijke gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis zijn voor het functioneren

U leert hoe een verwerkingsproces werkt

U leert psychosociale problemen vroegtijdig te signaleren

U leert de sociale omgeving te informeren

U leert over het belang van het bewaken van de eigen grenzen

Workshop 2 (optioneel)

U leert praktische ondersteuning te bieden na een ingrijpende gebeurtenis

U leert een professioneel opvanggesprek te voeren

U leert zonder oordeel te luisteren, samen te vatten en door te vragen

U leert om te gaan met vecht-, vlucht- en verstarreacties (fight, flight and freeze)

U leert om te gaan met alle mogelijke emotionele reacties

U leert de eigen grenzen te bewaken, zodat compassiemoeheid wordt voorkomen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Opvang en nazorg, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Opvang en nazorg.

Al onze workshops:

Relevante artikels

Brandveiligheid