Cursus Traumaverwerking

Cursus Traumaverwerking

In het leven maakt men soms gebeurtenissen mee die een diepe indruk achterlaten. Deze gebeurtenissen kunnen zowel betrekking hebben op de sociale veiligheid als op de fysieke veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ongeluk, geweld, oorlog, seksueel misbruik of het overlijden van een geliefde. Mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, kunnen last krijgen van allerlei psychische problemen. Hiervan kan men uit zichzelf herstellen, maar wanneer dit niet gebeurt, dan spreekt men van een trauma.

Bij kinderen en jongeren kunnen onverwerkte trauma’s een grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen de gevolgen levenslang merkbaar blijven. Het is daarom van belang dat onderwijsprofessionals signalen herkennen die kunnen wijzen op een trauma en dat zij een passende eerste interventie kunnen doen.

Tijdens de workshop van de “Cursus Traumaverwerking” leert u wat een trauma precies inhoudt, wat de psychische en lichamelijke gevolgen daarvan zijn, welke signalen mogelijk duiden op een trauma en wat u het beste kunt doen wanneer u vermoedt dat een kind of tiener lijdt onder een traumatische ervaring.

Tip: Wij verzorgen eveneens coaching in crisismanagement, coaching in het omgaan met calamiteiten, coaching in opvang en nazorg en coaching in traumaverwerking.

TitelTraumaverwerking
DoelgroepDocenten en leerkrachten
Mentoren
Teamleiders
Duur1 workshop
Primaire trainer
Mogelijke leerdoelen

U leert wat een trauma inhoudt

U leert wat er in het brein gebeurt bij een traumatische ervaring

U leert wat er in het lichaam gebeurt bij een traumatische ervaring

U leert de mogelijke signalen van een trauma te herkennen

U leert wat een kind kan helpen om gedachten, gevoelens en gedrag weer met elkaar in overeenstemming te brengen

U leert een passende eerste interventie te doen

Mocht u interesse hebben in de Cursus Traumaverwerking, vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. Hierbij gelden de productvoorwaarden voor professionalisering. Voor organisaties buiten het onderwijs verzorgen wij de Training Traumaverwerking.

Al onze workshops:

Relevante artikels

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Omgaan met agressie

Pestprotocol opstellen