Nuttige bronnen

Nuttige bronnen

Het vergroten van de sociale veiligheid op school kan een moeilijke opgave lijken. Zowel het opstellen van een goed schoolveiligheidsplan als het professionaliseren van uw personeel kunnen veel tijd en aandacht van u vragen. Gelukkig zijn er meerdere nuttige bronnen beschikbaar die u zeker zullen helpen.

Mijn Veilige School

Allereerst informeren wij u over de Wet Veiligheid op school, het Actieplan Sociale veiligheid op school, het opstellen van een schoolveiligheidsplan, het opstellen van een pestprotocol en anti-pestprogramma’s. Daarnaast publiceren wij met enige regelmaat artikels met betrekking tot de sociale veiligheid op scholen.

Vervolgens bieden wij begeleiding in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan en verzorgen wij een breed aanbod aan cursussen voor onderwijsprofessionals in het PO, VO en MBO.

Rijksoverheid

Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van alle wettelijke verplichtingen, kunt u het beste terecht bij de rijksoverheid. Het ministerie van OCW heeft bijvoorbeeld een brochure uitgegeven over de wettelijke zorgplicht van scholen. Daarnaast kunt u ook zelf de Wet Veiligheid op school doornemen, alsmede de daarbij behorende Memorie van toelichting.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt onder andere toezicht op de wettelijke zorgplicht van scholen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het toezicht op de monitoring van de sociale veiligheid.

PO-raad en VO-raad

De PO-raad en de VO-raad hebben tezamen het Actieplan Sociale veiligheid op school opgesteld. Daarnaast kunt u op zowel de website van de PO-raad als op de website van de VO-raad terecht voor up-to-date informatie over de sociale veiligheid op school.

Stichting School & Veiligheid

De Stichting School & Veiligheid verzamelt en verspreidt zowel informatie als deskundigheid over de sociale veiligheid op scholen. Zij doet dit in opdracht van het ministerie van OCW.

Deze stichting is bijvoorbeeld medeontwikkelaar van het Digitaal Veiligheidsplan. Daarnaast beheren zij een uitgebreide website en verzorgen zij trainingen en conferenties.

Het Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een organisatie die een kennisnetwerk beheert met betrekking tot jeugdvraagstukken. Dit instituut heeft bijvoorbeeld een checklist uitgebracht om het schoolveiligheidsplan te toetsen aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast heeft het een brochure uitgegeven over de samenwerking tussen scholen en de overige actoren in geval van incidenten die de sociale veiligheid betreffen.