Maatwerk

Maatwerk

Wanneer wij voor u aan de slag mogen gaan, is het belangrijk om één en ander goed met elkaar af te stemmen. Dit doen wij middels een voorbespreking die meestal telefonisch plaatsvindt. Doel van de voorbespreking is om ervoor te zorgen dat de cursus optimaal aansluit bij uw behoeften. Er zijn een aantal aspecten van ons maatwerk die dan sowieso de revue zullen passeren:

1) Wij verzorgen onze cursussen en workshops altijd op de locatie en op het exacte tijdstip waarop u dat het meest wenselijk vindt. Hierdoor kunnen wij altijd aansluiten op uw jaarplanning wat betreft de studiedagen en studiemiddagen.

2) Wij houden rekening met de protocollen die op uw school van kracht zijn. Dit zal voornamelijk van belang zijn bij de workshops die betrekking hebben op de veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij het omgaan met agressie. Indien gewenst, kunnen wij uw protocollen verwerken in de cursus.

3) Wij houden rekening met uw reden om te kiezen voor een specifieke workshop. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn, dat zich bepaalde voorvallen hebben voorgedaan, dat er bepaalde ontwikkelingen gaande zijn of dat er bepaalde veranderingen worden doorgevoerd. Dit alles kunnen wij verwerken in de cursus.

4) Wij houden rekening met de persoonlijke casuïstiek van alle deelnemers. Hierdoor sluit elke workshop optimaal aan op de persoonlijke leerbehoefte van de deelnemers. Graag stemmen wij met u af of wij zelf de deelnemers bevragen of dat u dat namens ons doet.

Naast bovenstaande staat het u vrij om bij de voorbespreking in te brengen wat u maar wilt. Elke situatie is uniek en daar houden wij graag rekening mee.