Mediawijsheid in het onderwijs

Mediawijsheid in het onderwijs

Het internetgebruik door jongeren is niet zonder risico’s. Gevaren zoals bijvoorbeeld grooming kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het privéleven van de jongere. Wanneer we als school hiervan op de hoogte zijn, zou dat voldoende reden kunnen zijn om zo goed mogelijk te voorkomen dat onze leerlingen slachtoffer worden van dergelijke incidenten. We willen onze leerlingen tenslotte voldoende bagage meegeven om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren en daar hoort bij dat we hen onderwijzen over de mogelijke gevaren en hoe deze het beste kunnen worden voorkomen.

Tegelijkertijd kunnen incidenten die plaatsvinden op internet ook grote gevolgen hebben voor de sociale veiligheid op school. Stel voor dat jongeren onderling doen aan sexting en er lekken, bewust of onbewust, naaktbeelden uit, dan zouden deze kunnen worden ingezet om diegene mee te cyberpesten. Of degene die op de afbeeldingen te zien wordt door derden gechanteerd om mee te werken aan onwenselijke praktijken zoals bijvoorbeeld toetsfraude. Zodoende wordt de ogenschijnlijk onschuldige praktijk van vrijwillige sexting ineens tot een concreet veiligheidsprobleem op school.

Zowel omwille van de veiligheid van de jongeren zelf als omwille van de algehele veiligheid op school zou elke school er goed aan doen om goed onderwijs te bieden met betrekking tot het gebruik van internet en social media.

Sociale veiligheid op internet

Als onderdeel van de cursus ‘Sociale veiligheid op internet’ leren de docenten om op een pro-actieve manier het gesprek aan te gaan met hun leerlingen. Er wordt geleerd om voorlichting te geven over onderwerpen zoals bijvoorbeeld privacy en misbruik van gegevens, sexting, grooming en cyberpesten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke online bronnen en van het door ons zelf ontwikkelde lesmateriaal.

Deze workshop over mediawijsheid in het onderwijs wordt in het bijzonder aangeraden voor onderwijsprofessionals die de verantwoordelijkheid hebben voor groepen van leerlingen, zoals bijvoorbeeld mentoren en teamleiders. U zult hiermee aanzienlijk bijdragen aan de mediawijsheid van uw leerlingen, zodat zij in hun privéleven veel minder gevaar lopen en de school een zo veilig mogelijke plek zal blijven.

Relevante cursussen

Cursus Sociale veiligheid op internet

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Veiligheid op internet