Memory of the World
TAGS: Koninklijke BibliotheekMemory of the WorldUNESCOWorld Heritage

Memory of the World

UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. Dit is een gespecialiseerde organisatie van de VN (Verenigde Naties) die bijdraagt aan de missie van de VN door zich te richten op onderwijs, wetenschap en cultuur.

Eén van hun activiteiten is het stimuleren van de bescherming van werelderfgoed (World Heritage). Dit heeft geleid tot het “Memory of the World” programma waarin waardevolle documenten worden beschermd. Hieronder vallen ook digitale documenten, zoals bijvoorbeeld websites.

In Nederland is het de Koninklijke Bibliotheek die bepaalt welke websites worden opgenomen in het door UNESCO beschermde archief. Zij hanteert hierbij een specifiek selectiebeleid waarbij onder andere wordt gekeken naar het innovatieve karakter en de maatschappelijke relevantie van websites.

Op 29 januari 2018 heeft de Koninklijke Bibliotheek besloten om ook de website van Mijn Veilige School op te nemen in het door UNESCO beschermde digitale archief. Hiermee wordt de website van Mijn Veilige School ook door de Koninklijke Bibliotheek gewaardeerd als innovatief en als maatschappelijk relevant.

Lees meer: Informatie schoolveiligheidsplan