Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs

Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs

Al onze nieuwsbrieven hebben een thema dat gerelateerd is aan de veiligheid op scholen. Dat kan betrekking hebben op zowel de sociale veiligheid als op de fysieke veiligheid.

De u voorliggende “Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs” bundelt bijvoorbeeld een aantal onderwerpen die tezamen duidelijk maken dat de veiligheid op school er zeer bij gebaat is wanneer er aandacht wordt gegeven aan het omgaan met agressie. U kunt hierbij denken aan het voorkomen van agressie, aan verbaal deëscaleren, aan het omgaan met agressie en aan het kunnen ingrijpen bij fysieke agressie.

Leest u hieronder onze “Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs” maar eens rustig door. Mocht u onze maandelijkse nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven. Al onze overige nieuwsbrieven vindt u hier.

Mijn Veilige School

Nieuwsbrief “Agressie in het onderwijs”

Eind 2018 publiceerde DUO Onderwijsonderzoek & Advies het rapport “Sociale veiligheid van docenten”. Daaruit bleek, dat zowel verbale als fysieke agressie tegenover docenten in de afgelopen jaren significant zijn toegenomen. Naar verwachting maakten in het afgelopen jaar meer dan 15.000 docenten verbaal geweld mee en werden bijna 2.000 docenten geconfronteerd met fysiek geweld.

Uit verscheidene incidenten die de media haalden, kan worden opgemaakt dat het erg moeilijk kan zijn om effectief en binnen de kaders van de wet in te grijpen wanneer men wordt geconfronteerd met agressie. Eigenlijk zou elke docent de kans moeten krijgen om zich vaardig te maken in het omgaan met agressie.In deze nieuwsbrief informeren wij u over agressie in het onderwijs en hoe u hiermee om zou kunnen gaan.

Fysiek ingrijpen bij agressie

Volgens de Nederlandse wet is het niet toegestaan om een ander mens aan te raken of in bedwang te houden. Toch laat de wet ruimte voor fysiek ingrijpen wanneer iemand een gevaar vormt, het ingrijpen acuut vereist is en de wijze van ingrijpen zo minimaal mogelijk is. Lees hier ons gedetailleerde artikel over deze kwestie.

Protocol Omgaan met agressie en geweld

Een degelijk schoolveiligheidsplan bevat altijd een protocol waarin wordt beschreven hoe men het beste kan handelen wanneer iemand zich gewelddadig opstelt. Bij voorkeur wordt hierin in het bijzonder aandacht gegeven aan geweld tegenover medewerkers en aan geweld vanuit ouders van leerlingen. Lees hier over ons protocol “Omgaan met agressie en geweld”.

Agressiepreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Om agressie zo goed mogelijk te voorkomen, is het nodig om in een zo vroeg mogelijk stadium gedragsveranderingen waar te nemen die mogelijk zouden kunnen gaan leiden tot agressief gedrag. Daarnaast is het nodig om de waargenomen gedragsverandering weer om te buigen tot gewenst gedrag. Lees hier meer over onze cursus “Agressiepreventie op school”.

Verbaal deëscaleren

Wanneer agressief gedrag zich reeds voordoet, dan is het zaak om met minimaal ingrijpen de agressie weer tot bedaren te brengen. De minst ingrijpende manier is het deëscaleren van de agressie door de inzet van verbale vaardigheden. Lees hier meer over onze cursus “Verbaal deëscaleren”.

Ingrijpen bij fysieke agressie

De meest bedreigende vorm van agressie is fysieke agressie. De meeste mensen vinden het moeilijk om in te grijpen bij fysieke agressie en degenen die dat wel doen, die hebben de neiging om zonder het te beseffen wettelijke grenzen te overschrijden. Lees hier meer over onze cursus “Ingrijpen bij fysieke agressie”.

Relevante cursussen

Cursus Agressiepreventie op school

Cursus Agressiepreventie bij autisme

Cursus Omgaan met agressie op school

Cursus Ingrijpen bij fysieke agressie

Cursus Durven ingrijpen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Relevante artikels

Omgaan met agressie

Fysiek ingrijpen bij agressie