Omgaan met agressie

Omgaan met agressie

Agressie kan in hoofdlijnen worden onderscheiden in frustratieagressie en instrumentele agressie.

Frustratieagressie is agressie die voortkomt vanuit de frustratie die het gevolg is van het niet kunnen bereiken van een bepaald doel. Neem bijvoorbeeld iemand die net zijn bus heeft gemist en die zijn agressie botviert op de deur van de bus. Frustratieagressie uit zich plotsklaps, is explosief van aard en gaat veelal gepaard met schelden en met vernielingen. In het onderwijs komt deze vorm van agressie bijvoorbeeld voor bij leerlingen die vinden dat zij onterecht uit de les worden gestuurd en al tierend de deur hard achter zich dicht smijten.

Instrumentele agressie is agressie die wordt ingezet als instrument om een bepaald doel te bereiken. Neem bijvoorbeeld iemand die naar zijn smaak niet voldoende goed geholpen wordt bij een loket en die agressie inzet als instrument om alsnog voor elkaar te krijgen wat hij wil. Instrumentele agressie is beheerst van aard, bouwt zich meestal op en gaat veelal gepaard met intimidatie en bedreigingen. In het onderwijs komt deze vorm van agressie bijvoorbeeld voor bij ouders die een docent ertoe willen bewegen om iets voor hun kind gedaan te krijgen en daarbij met de vuist op tafel slaan en dreigen om het hogerop te zoeken.

Bij het omgaan met agressie kan het inzichtelijk zijn om allereerst te herkennen met welke vorm van agressie men te maken heeft. Vervolgens is het zaak om de agressie op een juiste wijze tegemoet te treden, zodat de agressie zo vlot mogelijk weer verdwijnt en de sociale veiligheid weer wordt hersteld.

Relevante cursussen

Cursus Agressiepreventie op school

Cursus Agressiepreventie bij autisme

Cursus Omgaan met agressie op school

Cursus Ingrijpen bij fysieke agressie

Cursus Durven ingrijpen

Cursus Omgaan met emoties

Cursus Gepaste assertiviteit

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Agressie in het onderwijs

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan