Online pesten, cyberpesten, digipesten

Online pesten, cyberpesten, digipesten

Online pesten wordt ook wel cyberpesten of digipesten genoemd. Het vindt plaats via allerlei digitale media zoals chatprogramma’s, social media en fora. De vorm van het pestgedrag komt meestal neer op het uiten van kwetsende of bedreigende teksten. Daarnaast kunnen ook foto’s, video’s of persoonsgegevens van het slachtoffer worden gedeeld.

Bij online pesten is het niet moeilijk voor de dader om anoniem te blijven. Hierdoor is het laagdrempeliger dan live pestgedrag waarbij de dader zijn eigen gezicht zal moeten laten zien. Tegelijkertijd zorgt de anonimiteit voor gedragingen en uitingen die veel verder gaan dan de dader in het dagelijks leven zou bezigen.

Daarnaast raakt online pestgedrag het slachtoffer diep in zijn privéleven en zijn er meestal geen getuigen of mensen die het slachtoffer zouden kunnen helpen. Dit alles maakt dat slachtoffers van cyberpesten zich zeer aangevallen voelen terwijl zij niet weten hoe zij zich ertegen kunnen verweren.

Naast de anonimiteit van het internet is cyberpesten ook redelijk onzichtbaar omdat het grotendeels plaatsvindt in de privétijd en in de privéruimte van een kind. Hierdoor is het voor ouders en docenten moeilijk om dit pestgedrag waar te nemen of er iets tegen te doen.

Desalniettemin is online pesten toch goed aan te pakken. Evenals bij live pesten blijken de daders en de slachtoffers van cyberpesten elkaar vaak goed te kennen. Meestal bevinden zij zich in hetzelfde sociale netwerk, zoals bijvoorbeeld een school of een sportvereniging. Dit maakt het mogelijk om in zo’n sociaal netwerk omstandigheden en een sfeer te creëren waardoor de kans op online pesten wordt geminimaliseerd.

Hoewel online pesten helaas slechts moeilijk curatief te behandelen is, zijn er op het preventieve vlak gelukkig zeer effectieve mogelijkheden. Wanneer een school hier serieus mee aan de slag gaat, dan ontstaat er een sociale omgeving waarin het gemakkelijker wordt om eveneens incidenten van online pesten curatief tegemoet te treden en ook incidenten van online pesten daadwerkelijk te laten stoppen.

Relevante cursussen

Cursus Sociale veiligheid op internet

Cursus Omgaan met pesten op school

Cursus Leerlingen weerbaar maken

Cursus Traumaverwerking

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan