Protocollen in het schoolveiligheidsplan

Protocollen in het schoolveiligheidsplan

Protocollen zijn een essentieel onderdeel van het schoolveiligheidsplan. In een protocol wordt vastgelegd in welke situatie welke handelingen moeten worden uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan protocollen met betrekking tot:

 • pesten
 • agressie en geweld
 • kindermishandeling en huiselijk geweld
 • vernielingen
 • discriminatie en racisme
 • radicalisering
 • seksuele intimidatie
 • ongewenst bezoek
 • time-out
 • verwijdering en schorsing
 • fysiek ingrijpen
 • aangifte doen
 • opvang bij ernstige incidenten
 • registratie van incidenten
 • media-aandacht
 • overlijden en rouwverwerking
 • rehabilitatie na valse aantijgingen

Wij kunnen u voorzien van elk van deze protocollen. In de context van ons optimalisatietraject Optimaal Schoolveiligheidsplan kunnen wij onze protocollen in het schoolveiligheidsplan ook aanpassen aan de specifieke situatie bij u op school.

Tarieven aanvragen