Trainingen voor docenten en leerkrachten

Trainingen voor docenten en leerkrachten

De sociale veiligheid op school begint in het klaslokaal. Het is daarom essentieel dat docenten en leerkrachten goede leiders zijn die orde kunnen houden en die weten hoe zij het beste kunnen reageren op incidenten die de sociale veiligheid op school in gevaar brengen.

Wij verzorgen verscheidene professionele trainingen voor docenten en leerkrachten tegen een zeer scherp tarief. Al onze trainingen hebben tot doel om de sociale veiligheid op school te vergroten. Dit doen wij door docenten en leerkrachten te voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

Omgaan met pesten op school

Omgaan met agressie op school

Omgaan met discriminatie op school

Omgaan met radicalisering op school

Orde houden in de klas

Natuurlijk leiderschap in de klas

Activerende trainingen

Elk van onze trainingen heeft tot doel om u te voorzien van zowel de benodigde kennis als van de benodigde vaardigheden. Hiertoe bieden wij afwisselende werkvormen aan die tot doel hebben om de opgedane theorie daadwerkelijk toe te kunnen passen in uw dagelijkse praktijk. Na afloop van een training bent u in staat om in concrete situaties te handelen op een wijze die zal bijdragen aan de sociale veiligheid bij u op school.

Voorkomen, herkennen en ingrijpen

Het is niet van primair belang dat er bij bedreigingen van de sociale veiligheid zoveel mogelijk wordt ingegrepen. Een dergelijke aanpak zou namelijk slechts leiden tot een gespannen sfeer waarin situaties regelmatig verkeerd worden ingeschat. De sociale veiligheid zou hierdoor juist in gevaar worden gebracht.

In onze trainingen leert u om te gaan met bedreigingen van de sociale veiligheid door het toepassen van drie fasen. U leert allereerst hoe u kunt voorkomen dat de sociale veiligheid überhaupt wordt bedreigd. Vervolgens leert u om bedreigingen van de sociale veiligheid in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Tot slot leert u om op de juiste wijze in te grijpen.

 1. Voorkomen
 2. Herkennen
 3. Ingrijpen

Aansluiting op uw schoolveiligheidsplan

Het heeft onze voorkeur om een training af te stemmen op uw eigen schoolveiligheidsplan. Er kan dan bijvoorbeeld worden verwezen naar de concrete afspraken die op uw school zijn gemaakt. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de specifieke protocollen die op uw school van kracht zijn. Zodoende zal de training optimaal aansluiten bij de situatie op uw school.

Dit maatwerk bieden wij u kosteloos aan.

Uw voordelen

Al onze trainingen voor docenten en leerkrachten:

 • worden verzorgd tegen een zeer scherp tarief.
 • zijn gewoon bij u op locatie. U hoeft dus nergens heen.
 • zijn op het door u gewenste tijdstip. U verliest daardoor zo min mogelijk lestijd.
 • duren 3 klokuren, maar kunnen naar uw wens worden ingekort of juist verlengd.
 • kunnen wij laten aansluiten op uw eigen schoolveiligheidsplan. Dit maatwerk bieden wij u kosteloos aan.
 • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs.
 • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering.
 • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname.

Onze tarieven aanvragen

Productvoorwaarden

Homepage