Training Omgaan met pesten op school

Training Omgaan met pesten op school

Pesten kan grote gevolgen hebben voor de psychologische en de sociale ontwikkeling van leerlingen. Gevoelens van onzekerheid, angstigheid, depressie, stress, eenzaamheid en bindingsangst kunnen een leven lang aanhouden. Het is daarom essentieel dat pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen en zo snel mogelijk wordt opgelost.

Tijdens de “Training Omgaan met pesten op school” leert u pesten voorkomen, pesten herkennen en effectief ingrijpen bij pesten. De training is afwisselend, activerend, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van elke cursist en aangepast aan de situatie bij u op school.

Voorkomen

 • hoe pesten op school zoveel mogelijk kan worden voorkomen
 • werken met een anti-pestprogramma

Herkennen

 • pesten onderscheiden van ruziën of plagen
 • wat de gevolgen zijn van pesten
 • de non-verbale signalen herkennen die wijzen op pesten
 • welke leerlingen een vergrote kans lopen om gepest te worden

Ingrijpen

 • de vijfsporenaanpak
 • omgaan met de gepeste leerling
 • omgaan met de pestende leerling
 • omgaan met de ouders van zowel de gepeste als van de pestende leerling
 • omgaan met online pesten / cyberpesten / digipesten
 • werken met een pestprotocol
Onze tarieven aanvragen

Relevante artikels

Pesten en de individuele docent

Online pesten, cyberpesten en digipesten

Onze overige trainingen

Mocht u geïnteresseerd zijn in het vergroten van de sociale veiligheid op school, dan zijn de volgende trainingen wellicht ook interessant voor u:

Omgaan met agressie op school

In het onderwijs komt agressie helaas regelmatig voor. Agressie tussen leerlingen onderling, agressie van leerlingen richting docenten en zelfs agressie van ouders richting docenten. De incidenten zijn lang niet altijd even ernstig, maar de gevolgen voor de betrokkenen kunnen desalniettemin verstrekkend zijn.

Omgaan met discriminatie op school

Reeds het allereerste artikel van onze grondwet betreft het verbod op discriminatie. Ook het wetboek van strafrecht besteedt er ruime aandacht aan. Toch is niet altijd even duidelijk of er überhaupt sprake is van feitelijke discriminatie. Het kan ook zo zijn dat iemand zich gediscrimineerd voelt, terwijl dat feitelijk niet het geval is. Desalniettemin hebben zowel de feitelijke discriminatie als de ervaren discriminatie een grote invloed op de veiligheidsbeleving van leerlingen.

Omgaan met radicalisering op school

Radicalisering is een zeer actueel thema. De term raakt aan andere actuele onderwerpen zoals extremisme en terrorisme. Radicalisering is niet slechts een gevaar voor de veiligheid op school, maar het vormt eveneens een gevaar voor onze democratische rechtstaat, de staatsveiligheid en de openbare orde.

Orde houden in de klas

Orde houden is een hele kunst. Zeker wanneer je doelgroep bestaat uit opgroeiende pubers. Als daarnaast ook nog eens de klassen groter worden vanwege bezuinigingen door de overheid, een groeiend aantal zorgleerlingen regulier onderwijs volgt, smartphones en social media niet meer zijn weg te denken uit het dagelijks leven en docentenopleidingen amper aandacht besteden aan het houden van orde, dan is het niet vreemd dat ordeproblemen veelvuldig voorkomen in het voortgezet onderwijs.

Natuurlijk leiderschap in de klas

Natuurlijk leiderschap is het leiderschap dat mensen van nature accepteren. Het is gebaseerd op gezag in plaats van op macht. Het verkrijgen van natuurlijk leiderschap zorgt ervoor dat je tijdens je lessen alles gedaan krijgt wat je gedaan wilt krijgen, terwijl je optimaal in je kracht staat, je veel waardering ontvangt en je een maximale bijdrage levert aan de behoeften van zowel je leerlingen als van je leidinggevenden.

Trainingen voor docenten en leerkrachten