Trainingen

Trainingen

Wij verzorgen trainingen voor docenten en leerkrachten, trainingen voor mentoren, trainingen voor onderwijsondersteunend personeel en trainingen voor onderwijsmanagers.

Een deel van onze trainingen draagt direct bij aan de sociale veiligheid doordat de deelnemers meer vaardig worden in het bewaken van de sociale veiligheid. Daarnaast verzorgen wij ook trainingen die indirect bijdragen aan de sociale veiligheid doordat de deelnemers meer vaardig worden in het werken met leerlingen, meer vaardig worden in het werken met anderen en meer vaardig worden in het werken aan zichzelf.

Naast onze trainingen verzorgen wij ook bijna 40 soorten coaching.

 

Trainingen Sociale veiligheid

 

 

Titel

Doelgroepen Duur

Max

Docent

Mentor OOP

Manager

Omgaan met pesten op school

X

X X

X

1 dagdeel 14
Weerbaarheid vergroten

X

X

3 dagdelen 30
Agressiepreventie

X

X

X

2 dagdelen 12
Omgaan met agressie op school

X

X X

X

1 dagdeel 14
Verbaal deëscaleren

X

X X

X

1 of 2 dagdelen 14
Omgaan met discriminatie op school

X

X X

X

1 dagdeel 14
Omgaan met radicalisering op school

X

X X

X

1 dagdeel 14
 

Trainingen Werken met leerlingen

 

Titel

Doelgroepen Duur

Max

Docenten

Mentoren OOP

Managers

Voor startende docenten

X

X

1 dagdeel 15
Klassenmanagement

X

1 dagdeel 14
Orde houden in de klas

X

2 dagdelen 14
Activerende didactiek

X

2 dagen 14
Differentiëren in de les

X

2 dagen 14
21st century skills

X

3 dagdelen of 2 dagen 14
 

Trainingen Werken met anderen

 

Titel

Doelgroepen Duur

Max

Docenten

Mentoren OOP

Managers

Intervisie

X

X X

X

3 dagdelen 14
Omgaan met emoties

X

X X

X

1 dagdeel of 1 dag 25
Uitdagende oudergesprekken

X

X

X

1 dagdeel of 1 dag 12
Feedback geven

X

X

X

1 dagdeel 14
Effectief communiceren

X

X X

X

2 dagdelen 14
Spreken en presenteren als een leider

X

X

2 dagdelen 8
Natuurlijk leiderschap

X

X

1 dagdeel 14
Effectief leiderschap

X

1 dagdeel 10
 

Trainingen Werken aan jezelf

 

 

Titel

Doelgroepen Duur

Max

Docenten

Mentoren OOP

Managers

Duurzame inzetbaarheid

X

X

X

2 dagdelen 12
Fit en vitaal voor de klas

X

2 dagdelen 12
Inzicht in uzelf en anderen

X

X X

X

2 dagdelen 14
Effectief reflecteren

X

X

X

1 dagdeel 8
Vergroot uw assertiviteit

X

X X

X

1 dagdeel of 1 dag 20
Leer nee zeggen

X

X

X

1 dagdeel 10
Uw ideale weekplanning

X

X

X

1 dagdeel 10
Mindful werken

X

X

X

1 dagdeel 10
Meer plezier in uw werk

X

X

X

3 dagdelen + gesprek 10
Persoonlijke effectiviteit

X

X X

X

1 of 2 dagdelen 12

 

Activerende trainingen

Elk van onze trainingen heeft tot doel om u te voorzien van zowel de benodigde kennis als van de benodigde vaardigheden. Hiertoe bieden wij afwisselende werkvormen aan die tot doel hebben om de opgedane theorie daadwerkelijk toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan praktijksimulaties, aan interactieve werkvormen met trainingsacteurs of aan het leren in de praktijk.

Voorkomen, herkennen en ingrijpen

Het is niet van primair belang dat er bij bedreigingen van de sociale veiligheid zoveel mogelijk wordt ingegrepen. Een dergelijke aanpak zou namelijk slechts leiden tot een gespannen sfeer waarin situaties regelmatig verkeerd worden ingeschat. De sociale veiligheid zou hierdoor juist in gevaar worden gebracht.

In onze veiligheidstrainingen leert u om te gaan met bedreigingen van de sociale veiligheid door het toepassen van drie fasen. U leert allereerst hoe u kunt voorkomen dat de sociale veiligheid überhaupt wordt bedreigd. Vervolgens leert u om bedreigingen van de sociale veiligheid in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Tot slot leert u om op de juiste wijze in te grijpen.

  1. Voorkomen
  2. Herkennen
  3. Ingrijpen

Aansluiting op uw schoolveiligheidsplan

Het heeft onze voorkeur om een veiligheidstraining af te stemmen op het schoolveiligheidsplan van uw eigen school. Er kan dan bijvoorbeeld worden verwezen naar de concrete afspraken die op uw school zijn gemaakt. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de specifieke protocollen die op uw school van kracht zijn. Zodoende zal de training optimaal aansluiten bij de situatie bij u op school.

Dit maatwerk bieden wij u overigens kosteloos aan.

Uw voordelen

Al onze trainingen:

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief.
  • zijn gewoon bij u op locatie. U hoeft dus nergens heen.
  • zijn op het door u gewenste tijdstip. U verliest daardoor zo min mogelijk lestijd.
  • kunnen wij laten aansluiten op uw eigen schoolveiligheidsplan. Dit maatwerk bieden wij u kosteloos aan.
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs.
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering.
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname.

Offerte aanvragen
Productvoorwaarden
Homepage