Training 21st century skills

Training 21st century skills

21st century skills worden ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd. Dit zijn de vaardigheden die we nadrukkelijk nodig hebben om in de huidige en in de toekomstige samenleving goed te kunnen leven, te leren en te werken. Uit onderzoek blijkt echter, dat deze vaardigheden slechts matig en niet structureel aan bod komen in ons huidige onderwijs.

Tijdens de “Training 21st century skills” leert u onderwijs te bieden, dat bevorderend werkt voor allerlei 21e eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend denken, communicatie, sociale vaardigheden, samenwerken en digitale geletterdheid. De training levert lessenreeksen en opdrachten op die u direct in uw lespraktijk kunt toepassen.

Titel 21st century skills
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Duur 3 dagdelen of 2 dagen
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

U leert 21st century skills te bevorderen

U leert lesopdrachten te schrijven door te divergeren en te convergeren

U leert hoger orde leren te stimuleren volgens de taxonomie van Bloom

U leert oog te hebben voor de vaardigheden die nodig zijn in de moderne samenleving

U leert creatief denken te bevorderen

U leert kritisch denken te bevorderen

U leert probleemoplossend denken te bevorderen

U leert communicatie te bevorderen

U leert sociale vaardigheden te bevorderen

U leert samenwerken te bevorderen

U leert digitale geletterdheid te bevorderen

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen