Training Activerende didactiek

Training Activerende didactiek

Leerlingen zijn het meest gemotiveerd en leren het best wanneer zij actief deelnemen aan de les. Dit vraagt van de docent of leerkracht om de lesstof aan te bieden op een wijze die leerlingen activeert.

Tijdens de “Training Activerende didactiek” leert u leerlingen te activeren door de inzet van allerlei activerende werkvormen en door de inzet van differentiatie, 21e eeuwse vaardigheden en samenwerkend leren. De training levert activerende lessen op die u direct in uw lespraktijk kunt toepassen.

Titel Activerende didactiek
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Duur 2 dagen
(1 opstartdag en 1 afrondingsdag)
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

U leert uw didactiek activerend te maken

U leert leerlingen bewust te maken van hun eigen leergedrag

U leert een activerende structuur in uw lessen aan te brengen

U leert allerlei activerende werkvormen in te zetten

U leert te activeren door differentiatie in te zetten

U leert te activeren door 21e eeuwse vaardigheden in te zetten

U leert te activeren door samenwerkend leren in te zetten

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen