Training Agressiepreventie op school

Training Agressiepreventie op school

Uitingen van agressie komen niet uit de lucht vallen, maar worden vaak voorafgegaan door hoogoplopende emoties, stemverheffing, hectiek, brutaal gedrag, geroddel, klagen en veroordelende opmerkingen. Uit dergelijke gedragingen kunnen vervolgens concrete agressieve uitingen voortkomen.

Tijdens de “Training Agressiepreventie op school” leert u in een zo vroeg mogelijk stadium gedragsveranderingen waar te nemen om deze vervolgens op een gestructureerde manier om te buigen naar effectief gedrag. Zodoende leert met behulp van verscheidene tools om agressie te voorkomen en om de sociale veiligheid weer te herstellen.

Titel Agressiepreventie op school
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsmanagers
Duur 2 dagdelen
Maximum aantal deelnemers 12
Leerdoelen

U leert met behulp van verscheidene tools om agressie te voorkomen

U leert met behulp van een gestructureerde aanpak om te gaan met gedragsveranderingen

U leert signalen van gedragsverandering vroegtijdig waar te nemen

U leert gedragsveranderingen te herkennen als verdedigingsmechanismen

U leert een gedragsverandering te koppelen aan een effectieve interventie

U leert een gedragsverandering om te buigen naar effectief gedrag

U leert vroegtijdig in te grijpen met behulp van specifieke communicatieve tools

U leert de regie weer in handen te krijgen

U leert de rust te herstellen

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen