Training Differentiëren in de les

Training Differentiëren in de les

Leerlingen zijn het meest gemotiveerd en leren het best wanneer zij de lesstof aangeboden krijgen op een wijze die zo goed mogelijk bij hun past. Dit vraagt van de docent of leerkracht om de lesstof gedifferentieerd aan te bieden.

Tijdens de “Training Differentiëren in de les” leert u te differentiëren op niveau, op tempo, op interesse, op leerstijl en op begeleidingsbehoefte. Daarnaast leert u op een gedifferentieerde wijze te instrueren, te toetsen en feedback te geven. De training levert gedifferentieerde lessen op die u direct in uw lespraktijk kunt toepassen.

Titel Differentiëren in de les
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Duur 2 dagen
(1 opstartdag plus 1 afrondingsdag)
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

U leert het proces van differentiëren vorm te geven

U leert te differentiëren op niveau

U leert te differentiëren op tempo

U leert te differentiëren op interesse

U leert te differentiëren op leerstijl

U leert te differentiëren op begeleidingsbehoefte

U leert gedifferentieerd te instrueren

U leert gedifferentieerd te toetsen

U leert gedifferentieerd feedback te geven

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen